Usluge zdravstvene njege

Objavljeno: 10.2.2022. 8:15

Zdravstvenu njegu u našem domu obavljaju medicinske sestre, njegovateljice, liječnik opće medicine i fizioterapeut.

Usluge zdravstvene njege uključuju:

- nadzor liječnika opće medicine

- nastavak njege prilikom izlaska pacijenta iz bolnice

- organizirana pratnja pri odlasku u bolnicu na preglede (kemoterapija, dijaliza)

- davanje klizmi, kateterizacija, obrada stome

- mjerenje šećera u krvi i krvnog tlaka

- uzimanje uzoraka za laboratorijske pretrage

- zbrinjavanje korisnika sa sondom

- sprječavanje i sanacija dekubitisa

- fizioterapija, gimnastika, medicinska masaža

- ovjeru doznaka pri HZZO-u