OCIJENI

Sigurnost i zaštita u građevinskoj industriji

Objavljeno: 28.6.2022. 22:27

Pomisao na gradilište automatski nas asocira na rad s teškom mašinerijom, rad na visinama i rad s potencijalno opasnim materijalima. Štoviše, građevinska industrija ima drugu najvišu stopu smrtnosti među svim industrijskim granama, a do nesreća najčešće dolazi tijekom rada na visini i zbog nekorištenja ili nepravilnog korištenja osobnih zaštitnih sredstava. Upravo iz tih razloga bi sigurnost i zaštita u građevinskoj industriji trebali biti na prvom mjestu.


Što treba poduzeti prije početka radova?


Prije početka radova važno je:

 • Imenovati koordinatora kada radove izvode ili je predviđeno da ih izvode dva ili više izvođača

 • Prijaviti gradilište tijelu nadležnom za poslove inspekcije rada u skladu s provedbenim propisom najkasnije jedan dan prije početka izvođenja radova. Prijava se dostavlja u skladu s odredbama Zakona o zaštiti na radu u slučaju izvođenja posebno opasnih radova i kada je predviđeno trajanje radova dulje od 10 dana.

 • Izraditi plan izvođenja radova u slučaju da radove izvodi dva ili više izvođača.


Što su opća načela prevencije i zašto su važna?

Opća načela prevencije su načela propisana Zakonom o zaštiti na radu, a odnose se na:

 • održavanje čistoće i reda na gradilištu

 • razmještaj mjesta rada, uzimajući u obzir dovoljnu širinu za nesmetano kretanje te održavanje pristupnih puteva

 • uvjete pod kojima se rukuje različitim materijalima, prethodne i redovne preglede instalacija i opreme

 • uvjete pod kojima se koriste i premještaju ili uklanjaju opasni materijali i tvari,

 • skladištenje i odlaganje ili uklanjanje otpada i otpadnog materijala,

 • suradnju između izvođača, i dr.Kako se zaštititi tokom rada na visini?

Radovima na visini smatraju se svi radovi koji se izvode na mjestima rada 100 cm višim od tla, dok su poslovi s posebnim uvjetima rada radovi na visini većoj od 3,00 m u odnosu na okolni teren.

Pri radu na visini možete se zaštititi:

 • Zaštitnim ogradama

 • Zaštitnim poklopcima, rukohvatima, i prsobranima

 • Prihvatnim mrežama i skelama

 • Zaštitnim pojasevima sa spojnim užetom

 • Napravama za zaustavljanje pada.


Koji su vam prvi koraci?

Prvi koraci uključuju konzultacije sa stručnjacima iz područja zaštite i sigurnosti, odnosno zaštite na radu koji će vas uputiti u detalje navedenih koraka, procedure i dokumentaciju. KLEM HSE ima višegodišnje konzultansko iskustvo u zaštiti na radu te sigurnosti i zaštiti u građevinskoj industriji. Sada znate kome se trebate obratiti za vlastitu sigurnost, ali i sigurnost svojih radnika.OCIJENI