OCIJENI

Kako učenje novog jezika utječe na mozak djeteta

Objavljeno: 21.12.2021. 10:16

Prema brojnim provedenim istraživanjima utjecaja učenja novog jezika na kognitivne sposobnosti djeteta, utvrđeno je kako mozak dvojezične i višejezične djece funkcionira ponešto drugačije od mozga jednojezične djece, a te razlike pružaju nekoliko prednosti djeci koja govore više od jednog jezika.

Ovo su samo neke od prednosti:

Pojačava snagu mozga - u studiji provedenoj korištenjem snimanja mozga, otkrili su da dvojezični govornici imaju gušću sivu tvar u usporedbi s jednojezičnim sudionicima studije.

Bolje rješavanje problema i drugih kognitivnih sposobnosti - djeca koja govore više od jednog jezika uče pregovarati o značenju kao ključnom dijelu komunikacije u više od jednog jezičnog sustava. To im također pomaže u zadacima rješavanja problema, a djeci daje mogućnost da traže različite pristupe rješavanju problema

Djeca razvijaju "sluh" za jezike - izlaganje djeci stranom ili drugom jeziku u ranoj dobi pomaže im razviti "sluh" za jezik i postići bolji izgovor i tečnost kasnije u životu. Prema nekim studijama, veća je vjerojatnost da će djeca koja uče drugi ili strani jezik prije tinejdžerske godine postići izgovor nalik na materinji.

Viša akademska postignuća i rezultati testova - istraživanja su pokazala da učenje stranog jezika u ranom životnom dobu poboljšava kognitivne sposobnosti i utječe na postignuća u drugim područjima, što rezultira višim rezultatima na testovima čitanja i matematike. 

Daje studentima prednost u jezičnim zahtjevima za fakultet - djeca koja uče jezik u ranoj dobi imaju veliku prednost kako u kognitivnom tako i u jezičnom smislu, a to će im pomoći da "prolaze" kroz sate stranih jezika u srednjoj školi i na fakultetu, dajući im priliku da uistinu postanu dvojezični.

Povećana empatija - govoriti drugi jezik zahtijeva ne samo jezične vještine, već i sposobnost razumijevanja perspektive drugog govornika.

Povećano razumijevanje djece za materinji jezik - učenje drugog jezika pomaže učenicima da nauče o tome kako jezik funkcionira općenito i da postanu svjesniji vlastitog prvog jezika (gramatika, konjugacije, strukture rečenica, itd.) Studije su pokazale da dvojezična djeca bolje od jednojezičnih učenika razumiju vizualni prikaz tiskanih materijala. 

Bolje razumijevanje drugih kultura - djeca koja govore više od jednog jezika imaju priliku postati kulturno svjesnija i imaju sposobnost boljeg razumijevanja i uvažavanja kulturoloških razlika, što im pomaže da budu otvoreniji za različite načine razmišljanja i omogućuje im da dožive svijet “novim očima”.

Bolje mogućnosti za karijeru - prilikom prijavljivanja za posao, dvojezični kandidati imaju prednost da se razlikuju od drugih kandidata i mogu se pokazati kao vrijedni potencijalni zaposlenici koji donose vještine koje mogu biti od neprocjenjive važnosti za poslodavce.

Čini svijet boljim mjestom za našu djecu - društvo u cjelini profitira ekonomski, politički i društveno kada njegovi građani mogu komunicirati i cijeniti ljude iz drugih zemalja i kultura.

Predškolska dob je povoljno razdoblje za učenje stranog jezika. Najbolje okruženje za započeti strani jezik je zasigurno u prostoru u kojem svakodnevno obitava poput vrtića. Dječji vrtić Pipi Duga Čarapa u svom programu nudi početni engleski i početni njemački jezik za svoje predškolarce. Provjerite ponudu i ostalih programa koje nude i posjetite ih kako bi se uvjerili u obiteljsko ozračje dječjeg vrtića u Našićkoj 18 na Staglišću.

OCIJENI