OCIJENI

Minimalni tehnički uvjeti

1 pregleda/dan | Objavljeno: 08.05.2021. 09:35

Zakonodavac je propisao da prije početak obavljanja gospodarskih djelatnosti ugostiteljstva, trgovine i turizama poduzetnik treba pribaviti odgovarajuće rješenje da prostor i oprema odgovaraju propisanim uvjetima. Odnosno poduzetnik treba zadovoljiti minimalne tehničke uvjete. Mi obavljamo testiranje prostora, te Vas informiramo o potrebnoj papirologiji sa strane zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite prirode. MINIMALNI TEHNIČKI UVJETI ZA UGOSTITELJSKE OBJEKTE Uz zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta za ugostiteljske objekte koji se ne kategoriziraju treba priložiti: - rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar (za pravne osobe), ili rješenje o upisu u Obrtni registar (za fizičke osobe), - dokaz o pravu korištenja prostora (izvadak iz zemljišne knjige, kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu i sl.) - dokaz da se građevina može koristiti odnosno izdati rješenje za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o gradnji, - prethodno odobrenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode (Kuševićeva 2) sukladno čl. 65. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara - za objekte u Povijesnoj urbanoj cjelini grada Zagreba te za zaštićena nepokretna kulturna dobra izvan povijesno urbane cjeline, - izvješće o ispravnosti električnih instalacija, - izvješće o ispitivanju učinkovitosti ventilacije, - rješenje da su provedene mjere za zaštitu od buke izdano od Ministarstva zdravlja, - izvješće o onečišćenju zraka od štetnih emisija za ugostiteljske objekte u kojima se pripremaju i uslužuju jela, - nalaz o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, ako se radi o ugostiteljskom objektu koji se prvi put otvara ili nije poslovao duže od 6 mjeseci, - dokaz o nepropusnosti vodovodne i kanalizacijske instalacije, ako se radi o ugostiteljskom objektu koji se prvi put otvara, - dokaz o nepropusnosti sabirne jame za objekte koji su smješteni na područjima koja nisu priključena na javnu kanalizacijsku mrežu. Navedene isprave izdaju ustanove ovlaštene od nadležnih Ministarstava (dokaz o ispravnosti električnih instalacija i nepropusnosti vodovodnih i kanalizacijskih instalacija izdaju i izvođači radova). Uz zahtjev za nastavak obavljanja ugostiteljske djelatnosti u ugostiteljskim objektima koji se ne kategoriziraju treba priložiti: - rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar (za pravne osobe), - rješenje o upisu u Obrtni registar (za fizičke osobe), - dokaz o pravu korištenja poslovnog prostora, - izjava sukladno članku 25. stavku 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti MINIMALNI TEHNIČKI UVJETI ZA TURISTIČKE AGENCIJE Uz zahtjev koji se podnosi za turističke agencije treba priložiti: - preslik rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili rješenje o upisu u Obrtni registar i obrtnicu, - dokaz o pravu korištenja prostora (izvadak iz zemljišne knjige, kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu i sl.) - dokaz da se građevina može koristiti odnosno izdati rješenje za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o gradnji, - prethodno odobrenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode (Kuševićeva 2) sukladno čl. 65. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara - za objekte u Povijesnoj urbanoj cjelini grada Zagreba te za zaštićena nepokretna kulturna dobra izvan povijesno urbane cjeline, Voditelj poslovnice treba ispunjavati uvjete: - da je državljanin Republike Hrvatske ili države članice Europskog gospodarskog prostora i Švicarske konfederacije (ili državljanin trećih država uz suglasnost Ministarstva turizma), - da je poslovno sposoban, - da ima najmanje srednju stručnu spremu, - da aktivno zna najmanje jedan svjetski jezik i poznaje još jedan, - da ima položen stručni ispit za voditelja poslovnice i dvije godine radnog staža na odgovarajućim poslovima u turističkoj agenciji ili drugim odgovarajućim poslovima u turizmu - da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova voditelja poslovnice – dok ta mjera traje. - izvješće o ispravnosti električnih instalacija. MINIMALNO TEHNIČKI UVJETI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI TRGOVINE I USLAGA U TRGOVINI Uz zahtjev koji se podnosi za trgovine treba priložiti: - dokaz o pravu korištenja prostora (izvadak iz zemljišne knjige, kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu i sl.), - preslik rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili rješenje o upisu obrta u Obrtni registar, - dokaz da se građevina može koristiti odnosno izdati rješenje za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o gradnji, - prethodno odobrenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode (Kuševićeva 2) sukladno čl. 65. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara - za objekte u Povijesnoj urbanoj cjelini grada Zagreba te za zaštićena nepokretna kulturna dobra izvan povijesno urbane cjeline, - izvješće o ispravnosti električnih instalacija, - druge isprave ovisno o vrsti djelatnosti te izgrađenosti i opremljenosti prostora.

http://www.hdusluge.hr

Kontakt / Zatražite ponudu

Telefon:
01 2914 281, 099 3043 322, 01 5620 589 01 2914 ... - Klikni za broj
Mobitel:
099 3043 322, 091 3043 233 099 3043 ... - Klikni za broj
Fax:
Telefon:
Telefon:
Telefon:
Telefon:
Telefon:
MojKvart.hr se obavezuje pružati zaštitu osobnih podataka korisnika u skladu sa Zakonom. Za više informacije kliknite Privatnost korisnika. Za nastavak označite kvačicom Privolu za korištenje osobnih podataka.

Prikaz ostalih popusta

OCIJENI