OCIJENI

Važnost pouzdanosti i pristupačnosti kod nastavnika pri učenju stranih jezika

Objavljeno: 25.9.2020. 15:54

S obzirom na globalizaciju i međusobnu povezanost gotovo svih krajeva svijeta, bez poznavanja makar jednog od svjetskih jezika, gotovo da je nemoguće funkcionirati.

Strane jezike susrećemo na svakom "uglu", bilo daje riječ o deklaracijama na proizvodima ili o susretu s ljudima iz inozemstva koji ne znaju hrvatski jezik, a da sa njima želimo ili trebamo komunicirati.

Iako optimalna dob za učenje stranih jezika ovisi od djeteta do djeteta, često se naglašava da je strane jezike dobro učiti još u vrtićkoj dobi. U svakom slučaju, danas je poznavanje svjetskih stranih jezika nužno za normalno funkcioniranje, a sve se više budi interes i za učenjem drugih stranih jezika. Izrazito je bitno pritom odabrati dobru školu i profesora koji će na jednostavan i razumljiv način objasniti osobi i prenijeti joj znanje stranog jezika.

Dobrog profesora odlikuje, prije svega, savršeno znanje stranog jezika, ali i sposobnost prenošenja istog na svoje učenike. Kako bi što bolje približio jezik osobi koju uči, neizostavna je karakteristika pristupačnosti, ali i pouzdanosti.

Postoje razne metode učenja stranih jezika, od kojih su popularne sljedeće.

Metoda izravnog učenja prilikom koje se komunikacija tijekom nastave odvija isključivo na stranom jeziku koji se poučava. Pritom korištenje materinjeg jezika nije dopušteno, a gramatička pravila i strukture se ne spominju. Naglasak ove metode stavljen je na usvajanje točnog naglaska i izgovoru riječi i fraza.
Metoda prevođenja i poučavanja gramatike naglasak stavlja na prevođenje s i na strani jezik, nizanje gramatičkih pravila te na učenje vokabulara. Ova metoda na stranu stavlja razvijanje verbalnih sposobnosti i komunikacije na stranom jeziku, a što je pogodno za čitanje i pismeno izražavanje.

Suggestopedia inzistira na emotivnoj stabilnosti učenika i njihovoj otvorenosti prema usvajanju određenog stranog jezika te kao takvo, učenje postaje lagano kada se učenici oslobode svih psiholoških blokada koje ih sprječavaju u usvajanju jezika.

Strukturalni pristup učenju jezika nalaže učenje jezika usvajanjem gramatičkih struktura, od najjednostavnijih do kompleksnijih, prema točno utvrđenom planu pri čemu je naglasak na usvajanju struktura kao zasebnih cjelina koje s vremenom postaju sve složenije te se stvaraju nizovi pojmova koje je potrebno povezati.

Metodom akcije i reakcije učenici moraju reagirati na jednostavne naredbe te je samim time naglasak na slušanju stranog jezika.

Metodom poučavanja komunikacije cilj je učenike naučiti kako komunicirati na stranom jeziku u situacijama koje su svakodnevne. Pritom se uče pojmovi kao što su vrijeme, udaljenost, razni upiti i tome slično. Ovisno o grupi ili pojedincu, profesor će procijeniti i primijeniti najbolju metodu podučavanja.

Jezični centar Poliglossa pruža usluge prevođenja, edukacije i jezičnog savjetovanja namijenjene poslovnim i privatnim korisnicima koji imaju potrebu za različitim oblicima komunikacije u međunarodnom okruženju. Svojim klijentima nudi stručne, pouzdane i prilagodljive jezične usluge visoke kvalitete vezane za engleski, francuski, hrvatski, njemački, španjolski, talijanski, poljski, češki, ruski i slovenski jezik, a po potrebi i druge europske jezike te se diče kvalitetnim profesorima koji olakšavaju učenje stranog jezika.

OCIJENI