OCIJENI

TESTIRANJE RAZINE ZNANJA STRANOG JEZIKA

Objavljeno: 26.1.2018. 14:10

Testiranje razine znanja jezika

- Testiranje se provodi za engleski i njemački jezik
- Testiranje se održava po dogovoru (pisani dio i usmeni dio)
- Pisanim ispitom provjerava se stupanj usvojenosti gramatičkih struktura, raspon vokabulara,  razvijenost vještine čitanja s    razumijevanjem te vještine pisanja
- Usmenim ispitom provjerava se razvijenost vještine govora
- Ukupno trajanje ispita je do 90 minuta
- Potvrde  koje izdajemo u skladu su s razinama Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (razine A1 – C2)
- Potvrde se izdaju na hrvatskom ili stranom jeziku
- Cijena testiranja i izdavanja potvrde: 350,00 kn

Podrobnije informacije dostupne na:
www.poliglossa.hr
edukacija@poliglossa.hr
01/37 02 457

OCIJENI