OCIJENI

TEČAJEVI STRANIH JEZIKA

Objavljeno: 12.2.2018. 14:05

POLIGLOSSA ZA DJECU I MLADE

Jezični centar Poliglossa organizira grupne tečajeve engleskog jezika za djecu predškolske dobi i učenike osnovne škole, te jednotjedne radionice engleskog i njemačkog jezika tijekom zimskih, proljetnih i ljetnih praznika za djecu od 8 do 12 godina. Cilj tečajeva engleskog jezika je usvajanje gramatičkih struktura i vokabulara kroz zadatke, pjesme i igru s naglaskom na simuliranju stvarnih komunikacijskih situacija. Jednotjedne jezične radionice usmjerene su na proširivanje vokabulara vezanog uz niz općih tema, usvajanje uobičajenih fraza kroz igre uloga te upoznavanje sa specifičnostima svakodnevnog života u zemljama engleskog govornog područja.

Također pružamo uslugu individualne poduke za učenike osnovnih i srednjih škola.

POLIGLOSSA ZA MATURANTE

Jezični centar Poliglossa organizira pripreme za polaganje ispita državne mature iz engleskog jezika. Rad u malim grupama omogućuje učenicima da usvoje sadržaje i vještine koje ne uspijevaju usvojiti na redovnoj nastavi. Osim ponavljanja jezičnih sadržaja, naglasak je na razvoju tehnika rješavanja različitih vrsta zadataka koji se pojavljuju na ispitu državne mature te analizi eseja na način na koji se ocjenjuje na samom ispitu državne mature.

POLIGLOSSA ZA ODRASLE

Jezični centar Poliglossa organizira tečajeve općeg jezika te programe edukacije iz stranih jezika usmjerene na pojedine sadržaje i vještine. Programi su potpuno prilagođeni potrebama korisnika u skladu s inicijalnom analizom potreba te potrebama koje se pojave tijekom održavanja programa.

Organiziramo sljedeće programe:

  • Tečajevi općeg jezika
  • Konverzacija+
  • Vokabular+
  • Gramatika+
  • Programi osvježavanja jezika

POLIGLOSSA ZA POSLOVNO OKRUŽENJE

Jezični centar Poliglossa organizira programe edukacije iz stranih jezika usmjerene na usvajanje sadržaja i razvoj vještina potrebnih u poslovnom okruženju. Programi su namijenjeni osobama koje žele povećati kvalitetu poslovne komunikacije na stranom jeziku u usmenom i pisanom obliku.

Organiziramo sljedeće programe:
  •     Poslovni engleski za ekonomiste
  •     Poslovni engleski za administrativno osoblje
  •     Tečaj poslovnog pisanja na engleskom jeziku
  •     Engleski/njemački jezik za zdravstvene djelatnike
  •     Gramatika + (engleski jezik / njemački jezik)

Podrobnije informacije dostupne na:
www.poliglossa.hr
edukacija@poliglossa.hr
01/37 02 457

OCIJENI