OCIJENI

SUDSKI TUMAČ ZAGREB

Objavljeno: 25.1.2018. 18:28

Jezični centar Poliglossa pruža uslugu ovjerenih prijevoda za engleski, francuski, hrvatski, njemački, španjolski, talijanski, poljski, češki, ruski, mađarski i slovenski jezik, a po potrebi i druge europske jezike.

Riječ je o prijevodima koje je pečatom ovjerio stalni sudski tumač s ovlaštenjem županijskog suda. Sudski tumač ovjerom potvrđuje da je prijevod istovjetan izvorniku sastavljenom na stranom ili na hrvatskom jeziku.

Primjerice, riječ je o sljedećim vrstama dokumenata:

- osobni dokumenti: rodni list, vjenčani list, smrtni list, svjedodžbe, prijepisi ocjena, diplome, uvjerenje o prebivalištu,
  uvjerenje o nekažnjavanju, izjave punomoći i ostali dokumenti
- poslovne isprave: izvadak iz sudskog registra, financijska izvješća, bilance, društveni ugovor, statut, natječajna 
  dokumentacija, službene odluke i ostali dokumenti
- pravna i sudska dokumentacija: ugovori, tužbe, rješenja, presude, zapisnici te zakonski propisi
- medicinska dokumentacija: povijesti bolesti, otpusna pisma, liječničke potvrde i ostali dokumenti.

Za besplatnu procjenu cijene prijevoda kontaktirajte nas na: info@poliglossa.hr.

Podrobnije informacije dostupne na:
www.poliglossa.hr
info@poliglossa.hr
01/37 02 457

OCIJENI