OCIJENI

PRIPREMA ZA DRŽAVNU MATURU - ENGLESKI JEZIK

Objavljeno: 25.1.2018. 18:29

Priprema za pisanje eseja iz engleskog jezika na državnoj maturu
Kako?
- ukupno 10 školskih sati (5x 2 školska sata)
Što?
- pisanje i analiza 6 eseja na način na koji se pišu i ocjenjuju na samoj državnoj maturi.

Jesenska priprema za državnu maturu
Kako?

- 36 školskih sati / subotom poslije podne
Što?
- podrobna priprema za ispit državne mature. Rješavanje 3 cjelokupna testa državne mature i pisanje 6 eseja.


Jednotjedna  zimska priprema za državnu maturu
Kako?

- 25 školskih sati / tijekom posljednjeg tjedna zimskih praznika
Što?
- podrobna priprema za ispit državne mature. Rješavanje 3 cjelokupna testa državne mature i pisanje 6 eseja.


Zimska priprema za državnu maturu
Kako?

- 36 školskih sati / subotom poslije podne
Što?
- podrobna priprema za ispit državne mature. Rješavanje 3 cjelokupna testa državne mature i pisanje 6 eseja.


Jednotjedna proljetna priprema za državnu maturu
Kako?

- 25 školskih sati / radnim danom tijekom proljetnih praznika
Što?
- rješavanje najmanje 1 cjelokupnog testa državne mature i pisanje najmanje 3 eseja.


"Last minute"  priprema za državnu maturu
Kako?

- 20 školskih sati neposredno prije državne mature
Što?
- rješavanje najmanje 1 cjelokupnog testa državne mature i pisanje najmanje 3 eseja


Individualna priprema
Kako?

- po dogovoru
Što?
- detaljno ponavljanje najvažnijih sadržaja prilagođeno individualnim potrebama.

Podrobnije informacije dostupne na:
www.poliglossa.hr
edukacija@poliglossa.hr
01/37 02 457

OCIJENI