OCIJENI

PRIJEVODI

Objavljeno: 25.1.2018. 18:28

Prijevodi bez ovjere

Prijevodi se odnose na opće i stručne tekstove koje treba prevesti na ciljani jezik. Oni, primjerice, uključuju sve vrste osobnih i poslovnih dokumenata, kataloge, brošure, upute za uporabu i tehničku dokumentaciju. Također pružamo usluge prijevoda stručnih i znanstvenih članaka, studija, stručnih mišljenja i pravnih propisa te letaka, newslettera i sličnih publikacija različite tematike.

Ovjereni prijevodi

Riječ je o prijevodima koje je pečatom ovjerio stalni sudski tumač s ovlaštenjem županijskog suda. Sudski tumač ovjerom potvrđuje da je prijevod istovjetan izvorniku sastavljenom na stranom ili na hrvatskom jeziku.

Primjerice, riječ je o sljedećim vrstama dokumenata:

    * osobni dokumenti: rodni list, vjenčani list, smrtni list, svjedodžbe, prijepisi ocjena, diplome, uvjerenje o prebivalištu, uvjerenje o nekažnjavanju, izjave punomoći i ostali dokumenti
    * poslovne isprave: izvadak iz sudskog registra, financijska izvješća, bilance, društveni ugovor, statut, natječajna dokumentacija, službene odluke i ostali dokumenti
    * pravna i sudska dokumentacija: ugovori, tužbe, rješenja, presude, zapisnici te zakonski propisi
    * medicinska dokumentacija: povijesti bolesti, otpusna pisma, liječničke potvrde i ostali dokumenti.

Podrobnije informacije dostupne na:
www.poliglossa.hr
info@poliglossa.hr
01/37 02 457

OCIJENI