OCIJENI

INSTRUKCIJE IZ ENGLESKOG JEZIKA

Objavljeno: 25.1.2018. 18:29

Individualna poduka / instrukcije iz engleskog jezika

Individualne poduka / instrukcije namijenjene su učenicima osnovnih i srednjih škola kojima je potrebna pomoć u učenju ili koji žele naučiti više od onoga što uče na redovnoj nastavi stranog jezika, studentima koji žele usavršiti samo određene jezične vještine, pripremiti se za studentsku razmjenu, praksu ili putovanje te odraslima koji žele steći znanja i vještine koje su im potrebne za zapošljavanje ili na radnom mjestu.
Vrijeme i intenzitet održavanje dogovara se u vrijeme koje vam najbolje odgovara.

Podrobnije informacije dostupne na:
www.poliglossa.hr
edukacija@poliglossa.hr
Tel.: 01/ 37 02 457

OCIJENI