Glazbena ustanova - Centar

Glazbena ustanova - Centar - okolica

UMJETNIČKA ORGANIZACIJA 'VOK - VOLIM KULTURU'
Umjetnička organizacija 'Zagrebački glumački atelje'
UO "IPI"
ZAGREBAČKA FILHARMONIJA
"GLAZBALA KOVAČIĆEK" OBRT ZA POPRAVAK I UGAĐANJE GLAZBENIH INSTRUMENATA, vl. MARIO KOVAČIĆEK, ZAGREB, MOKRIČKA 16
4 SOBE d.o.o.
APLAUZ j.d.o.o.
CristoforiumArt j.d.o.o.
DDC
DEF STARZ, OBRT ZA SNIMANJE ZVUČNIH ZAPISA, VL. DOMAGOJ KNEZOVIĆ, ZAGREB, POLJANA JURJA ANDRASSYJA 5
DUART j.d.o.o.
JOZO BOZO d.o.o.
KONCERTNA POSLOVNICA ARTAGENT d.o.o.
OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA SCHOLA MUSICA
SVEMIR, OBRT ZA USLUGE, VL. DANIEL BILIĆ, ZAGREB, OZALJSKA ULICA 140
SVETA GLAZBA d.o.o.
TRADICIJSKI OBRT ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK GLAZBALA, EDUKACIJU I PRODAJU, VL. ZORAN GOJMERAC, ZAGREB, VINOGRADI 46
TRADICIJSKI OBRT ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK GLAZBALA, EDUKACIJU I PRODAJU, VL. ZORAN GOJMERAC, ZAGREB, VINOGRADI 46
TRADICIJSKI OBRT ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK GLAZBALA, EDUKACIJU I PRODAJU, VL. ZORAN GOJMERAC, ZAGREB, VINOGRADI 46
Umjetnička ogranizacija 'PUK-PUTUJUĆE KAZALIŠTE'
Umjetnička organizacija 21:21
Umjetnička organizacija 'Akustični projekt'
Umjetnička organizacija 'CANTABILE'
Umjetnička organizacija 'Duo de novo'
Umjetnička organizacija 'Ecipecipec'
Umjetnička organizacija 'Hrvatski gudački kvartet'
Umjetnička organizacija 'KINOLJETKA'
Umjetnička organizacija 'Noć hrvatskog filma i novih medija'
Umjetnička organizacija 'Teatar Barakuda 2012'
Zagrebački kvartet
Glazbena igraonica
OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVANA ZAJCA
ROCK AKADEMIJA - GLAZBENA ŠKOLA LADISLAV RAČIĆ
ARTES LIBERALES
BSH events j.d.o.o.
COLONIA PRODUKCIJA d.o.o.
'Gustl TEATAR'
'Kazališna družina 4. ZID'
KONCERTNA DVORANA TVORNICA KULTURE
MALA VRATA d.o.o.
UDRUGA ARTEMUS
UMJETNIČKA ORGANIZACIJA GLUMAČKA DRUŽINA HISTRION