INSTRUKTOR AUTOŠKOLE DANKO: MATO RAJKOVAČA

Mato Rajkovača

Godina rođenja: 1973.
Instruktor: instruktor vožnje
Instruktor od: 2005.
Vozilo koje koristi: Ford Fiesta
Broj telefona: 098/9373-859