Procjena stanja lokomotornog sustava i tretman posebnom masažnom tehnikom

Objavljeno: 20.12.2017. 11:22

Manualna dijagnostika i terapija je specijalno područje terapije koje uključuje diferencijalnu, funkcionalnu procjenu i terapiju neuromišićnokoštanih stanja pokretom, baziranu na kliničkom razmišljanju. Procjena uključuje uzimanje anamneze, inspekciju, opservaciju, palpaciju, procjenu aktivnog i pasivnog osteokinematskog pokretanja i procjenu artrokinematskog pokretanja te krajnjeg osjeta. Također rade se testovi s otporom i testovi duljine mišića za procjenu mišićnih struktura, neuralni testovi za živčane strukture, te testovi stabilnosti zglobova.Diferencijalna procjena zglobova razlučuje, preko translatornih pokretanja, testova opterećenja ili rasterećenja zgloba, kakav je točno problem u zglobu. Diferencijalna procjena mišića razlučuje, preko recipročne inhibicije mišića, druge funkcije mišića u istom ili susjednom zglobu,kakav je točno problem mišića. Kliničko razmišljanje uključuje usmjeravanje terapije pokretom specifično na problem koji uspješno riješavamo posebnom tehnikom masaže uz laser tretman i prirodan oblog koji pospješuje cirkulaciju.

Terapija pokretom uključuje specifičnu mobilizaciju mišića (npr. funkcionalna masaža, istezanje postizometričkom relaksacijom, frikcijska masaža), nespecifičnu i specifičnu mobilizaciju zglobova (rotacijskim kretnjama i translatornim kretnjama) i stabilizaciju zglobova. Primjer nespecifične terapije je Mckenzie pristup. Primjer specifične terapije je Kaltenborn - Evjenth pristup.


Želite li se riješiti mišićno-vezivnih i zglobnih problema uz popust od 30%, naručite se do 31.01 2018.