Vaga, uteg, mjerni instrument - Travno

Vaga, uteg, mjerni instrument - Travno - okolica