Geodezija, geotehnika - Sloboština

Geodezija, geotehnika - Sloboština - okolica