Vaga, uteg, mjerni instrument - Knežija

Nema subjekata

Vaga, uteg, mjerni instrument - Knežija - okolica