Projektiranje, nadzor i održavanje - Knežija

Projektiranje, nadzor i održavanje - Knežija - okolica

PASTOR d.o.o.
PASTOR PROJEKTIRANJE d.o.o. u stečaju
PROSPECTUS d.o.o.
RELJEF d.o.o.
ROSING d.o.o.
SANTA d.o.o. u likvidaciji
SENIOR PARK d.o.o.
SIGMA STAN d.o.o.
SMOK PROJEKT d.o.o.
SUPERPROJEKT d.o.o.
ŠTUING d.o.o.
VESAL, d.o.o.
ZAŠTITA - PROJEKT d.o.o. u likvidaciji
AB PROJEKT CONTENDO d.o.o.
ANČIĆ DIZAJN STUDIO d.o.o.
ARH NEKRETNINE d.o.o.
ARHILAB d.o.o.
ATOMING PROJEKTIRANJE d.o.o.
GAMAPROJEKT d.o.o.
GAMATEH d.o.o.
GRIČ GRADNJA PROJEKTd.o.o. u stečaju
HIDROGRAD PROJEKT d.o.o.
IMPERIUM PROJEKT d.o.o.
KEM-PROJEKT d.o.o.
METOPA d.o.o.
MK-INŽENJERING d.o.o.
MULTICON INŽENJERING d.o.o.
NET PROJEKT d.o.o.
PROJEKT GAJNICE d.o.o.
PROJEKT KAJZERICA d.o.o.
PROJEKT WEB 2.0 d.o.o.
TEGULA PROJEKT d.o.o.
TEHNOART d.o.o.
TEHNOPLAST-ŠIPOŠ d.o.o.
TILT PROJEKT d.o.o.
V.T.M.-KONZALTING d.o.o.
Z.Z.V. - d.o.o.
ŽUVIĆ-ELEKTRO d.o.o.
ARHITEKTURA LOZICA d.o.o.
DATENTECHNIK d.o.o.
E.M.I. d.o.o.-projektiranje i nadzor elektroinstalacija
IPM PROJEKT d.o.o.
KLEM HSE - ZAŠTITA NA RADU, ZAŠTITA OD POŽARA I ZAŠTITA OKOLIŠA
KODA TUNELI d.o.o.
METIDA
Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva mr.sc.Ivan Radman dipl.ing.građ-za djelatnosti statičko-konstrucijskog projektiranja i revizije projekata
A.Z. HAMARIĆ d.o.o.
ALING PROJEKTIRANJE d.o.o. u likvidaciji
ARHIKON d.o.o.
Arhitektonski biro LINIJA d.o.o.
ARHITEKTONSKI URED RADIONICA OBLIKA j.d.o.o.
ARHITEKTURA KARLOVIĆ I KERENOVIĆ d.o.o. - u likvidaciji
ARTEDOMUS PROJEKT d.o.o.
ARTIGON d.o.o.
ASTEK PROJEKT d.o.o.
BARNA-PROJEKT d.o.o.
BELLUS PROJEKT d.o.o.
BENEFICIUM PROJEKT d.o.o.
BRANIMIROVA PROJEKT d.o.o.
CARDO d.o.o.
CONDITUM PROJEKT d.o.o.
DAR-PROJEKT d.o.o.
DUMUS PROJEKT d.o.o.
ELPICO PROJEKT, d.o.o. u likvidaciji
EU INFORMATIKA d.o.o.
EURO INGENIUM j.d.o.o.
EUROPA GRADNJA d.o.o.
FATONI d.o.o.
FRTALJ d.o.o.
GADŽO PROJEKT d.o.o.
GALUS, d.o.o.
GEO sektor d.o.o.
GEO-DIMA d.o.o.
GEOTEHNIKA - INŽENJERING d.o.o. u stečaju
GRADIS Engineering d.o.o.
GRADITELJ MZ d.o.o.
GRAĐEVNI MATERIJAL ZAGREB d.o.o.
HANNAH PROJEKT d.o.o.
HERMO - PROJEKT d.o.o.
HEROS PROJEKTIRANJE d.o.o.
HIDROELEKTRA PLAN d.o.o.
HIDROVAL PROJEKT d.o.o.
HISTI d.o.o.
HONESTO, d.o.o.
INDUSTROMONTAŽA SPLIT d.o.o.
INGRA-GRADNJA d.o.o.
IPRO-GRADNJA d.o.o. u stečaju
JIN-JANG d.o.o.
JURCON d.o.o.
KOPI-KO d.o.o.
KRUTO-PROJEKT d.o.o.
LEMO PROJEKT d.o.o.
LOGITIM GRUPA d.o.o.
MANIPULATOR PROJEKT d.o.o.
MAŠINOPROJEKT - GRAĐEVINSKO ARHITEKTONSKI BIRO d.o.o.
MERUM PROJEKT d.o.o.
MINA-PROJEKT d.o.o.
MLINOOPSKRBA d.d.
MONTMONTAŽA - PROJEKTI d.o.o.
N.M. PROJEKT d.o.o.
OMEGAPROJEKT d.o.o.
PETROKOV PROJEKT, d.o.o.
PLETHORA PROJEKT d.o.o. u likvidaciji
PRISAVLJE PROJEKT d.o.o.
PRODOMO d.o.o.
PROGRESSUS PROJEKT d.o.o.
PROSPERO d.o.o.
RE-GO PROJEKT d.o.o.
ROH PROJEKT j.d.o.o.
SIGMA STAN PROJEKT d.o.o.
SINI PROJEKT j.d.o.o.
So La Ti d.o.o.
STIL 2000 d.o.o.
STIL PROJEKT d.o.o.
SUMA PROJEKT d.o.o.
TECE d.o.o.
TEH-CONSULTING d.o.o.
TEHNIČKI BIRO-TEB d.o.o.
TES 37 Telekomunikacijski energetski sustavi d.o.o.
V.M.G.- 93 d.o.o.
VELIKA MLAKA PROJEKT j.d.o.o.
VIADUKT KONSTRUKCIJE d.o.o.
VIA-KONTROL d.o.o.
VIR-PROJEKT d.o.o.
ZG STUDIO d.o.o.
ZM INŽENJERING d.o.o.