OCIJENI

NEXGARD

Objavljeno: 22.9.2021. 10:16

NexGard žvakaće tablete su novi učinkovit pristup rješavanju krpelja i buha kod pasa. Izdaje se isključivo na recept .

Što je NexGard?

 • VMP na recept za pse
 • Djelatna tvar je afoksolaner
 • Ukusna žvakaća tableta (lijek kao poslastica) – p/o aplikacija
 • Izuzetna zaštita od krpelja i buha tijekom mjesec dana

Zašto NexGard?

 • Već 3h nakon aplikacije osigurana je zaštita psa
 • Već nakon 30 min. počinje ubijati buhe
 • Zajamčeno štiti od krpelja unutar mjesec dana
 • Liječenje demodikoze uzrokovane s Demodex canis (Nova indikacija)
 • Liječenje Sarcoptes-šuge uzrokovane sa Sarcoptes scabiei var.canis (Nova indikacija)

NexGard Pakiranja

Nema apsolutno nikakvog ograničenja što se tiče izlaganja vodi:

 • psa se može odmah kupati, slobodno može plivati, skakati u vodu…
 • aplikacija je vrlo jednostavna – ŽVAKAĆA TABLETA je vrlo ukusna i gotovo svi psi je bez nagovaranja pojedu kao poslasticu

Nakon aplikacije nema problema niti brige:

 • nema problema sa sušenjem mjesta aplikacije!
 • nema mogućnosti prolijevanja pripravaka i lizanja!
 • nema ograničenja u smislu kontakta sa psom (ukućani, djeca…) nakon aplikacije!

Proizvod je prošao detaljne studije sigurnosti, aplicirani su već milijuni doza.

Afoksolaner - nova generacija potentnog insekticida/akaricida

Nova Molekula ISOXAZOLIN, molekula nove generacije.

Namijenjena korištenju u veterinarskoj medicini, pripada skupini ISOXAZOLIN-a
Namijenjena korištenju u veterinarskoj medicini, pripada skupini ISOXAZOLIN-a

Brza apsorpcija i dugotrajna plazmatska difuzija (6).

Nakon oralne primjene AFOKSOLANERA:

 • Doseže se učinkovita koncentraciju u plazmi vrlo brzo (Cmax za 2-4h)
 • Jedna žvakaća tableta osigurava učinkovitu koncentraciju tijekom mjesec dana
 • Nema znatnih odstupanja kod različitih pasa:
  - prandijalni status nema utjecaja na farmakokinetiku
  - afoksolaner može se aplicirati u kombinaciji s hranom ili bez hrane

Grafikon učinkovitosti NexGardMolekula Afoksolaner ciljano djeluje na sinapse (ometa neurotransmisiju kod artropoda).

Brzo inducira hiperekscitaciju i posljedično uzrokuje smrt buha i krpelja.

Profil sigurnosti NexGarda

Nexgard je siguran za korištenje kod štenaca od 8 tjedana starosti te kod odraslih pasa (1)

 • Nema zabilježenih nuspojava u slučaju korištenja terapijske doze prema provedenim studijama (zabilježeno u sažetku opisa svojstava lijeka).
 • Aktivna tvar afoksolaner sigurna je u slučaju korištenja do 80x veće količine od kliničke doze (2,5 mg/kg).

Nexgard se pokazao sigurnim u širokoj primjeni na terenu

Tijekom terenskih studija NEXGARD je apliciran na više od 400 pasa različitih pasmina i dobi uz normalne uvjete korištenja. Proizvod se pokazao sigurnim, učinkovitim te se uz primjenu lijeka nije povezala niti jedna ozbiljnija nuspojava.

Graviditet i laktacija

Studije nisu provedene na gravidnim kujama i kujama u laktaciji, na izvrsnu razinu reproduktivne sigurnosti ukazuju studije provedene na laboratorijskim životinjama.

NEXGARpreporučamo koristiti prema procjeni koristi i rizika od strane odgovornog veterinara u slučaju graviditeta te tijekom laktacije.

Dugotrajan i brz učinak na buhe koje ugrožavaju psa

Nekoliko studija je ukazalo:

- 99% učinkovitost jedne žvakaće tablete NEXGARD-a protiv Ctenocephalides felis i C. canis tijekom najmanje 5 tjedana (brojanje 24h) (3;4)

- 100% redukcija produkcije jajašaca tijekom najmanje 5 tjedana (3;4)

 

Buhe ubija vrlo brzo, prije nego što uspiju proizvesti jajašca, na taj način se u potpunosti sprječava kontaminacija životnog okoliša psa uključujući sami dom.

Graf učinkovitosti na buhe
Graf učinkovitosti na buhe

Učinkovitost* protiv 2 glavne vrste buha koje ugrožavaju pse nakon 12 sati i/ili 24 sata nakon infestacije.

Široki spektar i učinkovitost protiv svih najčešćih vrsta krpelja koji napadaju pse

- Učinkovitost protiv Ixodes ricinus tijekom mjesec dana

- Učinkovitost protiv Dermacentor reticulatus tijekom mjesec dana

- Učinkovitost protiv Rhipicephalus sanguineus tijekom mjesec dana

- Učinkovitost protiv Ixodes hexagonus tijekom mjesec dana (Nova indikacija)

 

Postojanost učinkovitosti* protiv svake od 3 glavne vrste krpelja koji napadaju pse u Europi (2;5)

Graf učinkovitosti na krpelje
Graf učinkovitosti na krpelje

1. Terapijska učinkovitost afoksolanera – Dan 2 infestacija
2. Profilaktička učinkovitost u slučaju reinfestacije krpeljima svaki tjedan

OCIJENI