OCIJENI

Inspekcija opreme pod tlakom

Objavljeno: 1.6.2022. 12:44

Oprema pod tlakom specifična je kategorija opreme koja se treba redovito ispitivati kako bi se utvrdila njezina ispravnost. Ona uvelike pridonosi sigurnosti ljudi, ali isto tako okoliša i imovine. Primjeri takve opreme su spremnici zraka, UNP spremnici plina, cjevovodi, spremnici freona, uljni separatori, ekspanzione posude, kompezacijske posude, razdjelnici, toplovodni kotlovi, vrelovodni kotlovi, parni kotlovi, sterilizatori, autoklavi, hidroforske posude, vatrogasni aparati, boce za CO2 i opreme za disanje i ronjenje.


Tlačna oprema dijeli se na opremu pod tlakom niske razine opasnosti i opremu pod tlakom visoke razine opasnosti. Inspekcijsko tijelo obavlja razvrstavanje opreme prema Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti  („Narodne novine“, broj  75/2020 Članak 2. Stavak 1.)


Oprema pod tlakom niske razine opasnosti Vlasnik je dužan vršiti preglede i održavanje sukladno uputama proizvođača ili može dati na zahtjev inspekcijskom tijelu.


Oprema pod tlakom visoke razine opasnosti Vlasnik dužan je odabranom ovlaštenom inspekcijskom tijelu dati ispunjen zahtjev. 


Zahtjev se mora dostaviti pravovremeno, prije isteka propisanog roka za periodičke preglede opreme u uporabi, a za novu opremu prije provedbe prvog pregleda prije stavljanja u uporabu.

Za tlačnu opremu visoke razine opasnosti, Vlasnik/korisnik dužan je čuvati tehničku dokumentaciju opreme kao i ostalu dokumentaciju proizvođača, održavanja, ispitivanja, sanacija i rekonstrukcija opreme pod tlakom do njenog trajnog stavljanja izvan uporabe, dokumentacija za tu opremu mora biti uvijek u potpunosti ažurirana i predana na uvid inspektoru opreme pod tlakom te Državnom inspektoru tijekom pregleda.


Koliko često treba vršiti inspekciju?


Prva stvar koju morate znati je, ako ste vlasnik neke tlačne opreme, prije nego li započnete njezino korištenje – oprema pod tlakom mora proći kontrolu i ispitivanje. Također, nakon toga će vam ovlaštena inspekcijska opreme pod tlakom propisati kada morate ponovno provjeriti vašu tlačnu opremu. 


Ovlašteni inspektor opreme pod tlakom će propisati periodički pregled opreme prema Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti  „Narodne novine“, broj  75/2020. 

Ustvrde li se ikakve nepravilnosti tijekom rada, dužni ste odmah prestati koristiti tlačnu opremu te obavijestiti inspekciju opreme pod tlakom kako ne bi došlo do ugroze sigurnosti. No, ukoliko je sve u redu – mirni ste do iduće inspekcije. Pregledi se moraju obavljati prije isteka propisanog roka za periodičke preglede opreme u uporabi.


Očekivanja od vas prije ispitivanja tlačne opreme


Posjedujete li tlačnu opremu, primarno onu koja spada u kategoriju visoke razine opasnosti, dužni ste redovito kontrolirati njezinu kvalitetu. Prvo i osnovno od vas se očekuje redovito ažuriranje tehničke dokumentacije


Vlasnik/korisnik opreme pod tlakom visoke razine opasnosti dužan je prijaviti odabranom ovlaštenom inspekcijskom tijelu svaku promjenu podataka iz evidencijskog lista koja se odnosi na opremu pod tlakom.

Vlasnik opreme pod tlakom visoke razine opasnosti dužan je u slučaju promjene korisnika, novom korisniku predati svu dokumentaciju predmetne opreme pod tlakom.

Također, ako ste svjesni bilo kakvog oštećenja opreme, što može uključivati razne kvarove ili nepravilnosti, to morate prijaviti vašem inspekcijskom tijelu – posebno u periodu između redovitih pregleda kada je vaša oprema ''servisirana''. 


Očekivanja od inspekcijskog tijela

Inspekcijsko tijelo podliježe detaljnom pravilniku koji ocrtava sve obaveze koje je ono dužno ispoštovati kako bi bili u skladu sa zakonom i zadržali licence. Ono što čine jest provjera tehničkih karakteristika tlačne opreme – vanjska, unutarnja ili ispitivanje tlakom. To podrazumijeva usporedbu postojećeg stanja opreme i onoga što je proizvođač za tu opremu propisao te postoje li odstupanja u kvaliteti. Nakon provedenog ispitivanja, inspekcijsko tijelo radi izvještaj kojem imate pristup Vi, Inspekcijsko tijelo i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. 


Inspekcijsko tijelo opreme pod tlakom podliježe detaljnoj kontroli od strane Hrvatske agencije HAA koja nakon toga obavještava nadležno Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja nakon ćega Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja izdaje Rješenje o ovlaštenju za obavljenje inspekcijskih pregleda opreme pod tlakom visoke i niske razine opasnosti.

Tvrtka koja je akreditirana za kontrolu i provedbu inspekcije tlačne opreme je ZAGREBINSPEKT d.o.o. Vrše inspekciju sigurnosti dizala, ali i inspekciju opreme pod tlakom visoke i niske razine opasnosti. Osim što se mogu pohvaliti sa stručnim osobljem i dugogodišnjim iskustvom od 1990 godine, ZAGREBINSPEKT d.o.o. ima akreditaciju inspekcijskog tijela „vrste A“ što znači da su neovisni ispitivači (nemaju direktne veze s proizvođačima opreme). Kao dodatni bonus, svakako je to što djeluju na području cijele Hrvatske jer imaju područne urede u Zagrebu, Bjelovaru, Dubrovniku, Karlovcu, Koprivnici, Metkoviću, Osijeku, Puli, Rabu, Rijeci, Sisku, Sl. Brodu, Splitu, Šibeniku, Varaždinu i Zadru.

OCIJENI