Socijalna skrb - Centar

Socijalna skrb - Centar - okolica

RaPs
'STIJENA'
TERAPIJSKI CENTAR
TETA SANJA , obt za čuvanje djece, vl. SANJA BEGIĆ, JUŠIĆI, ULICA PEŠĆINICA 31
UDRUGA "KOSALJUBAVI"
UDRUGA BOLJI ZAGREB
UDRUGA OSOBA OBOLJELIH OD ALS-A I DRUGIH RIJETKIH BOLESTI 'NEURON'
UDRUGA RODITELJA ZA DJECU NAJTEŽE TJELESNE INVALIDE I DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 'ANĐELI' - PODRUŽNICA ZAGREB
UDRUGA ZA PROMICANJE INKLUZIJE
UDRUGA ZA UNAPRJEĐENJE KOMUNIKACIJSKIH VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI LOGOPEDI BEZ GRANICA
UDRUGA ŽENA OBOLJELIH I LIJEČENIH OD RAKA SVE ZA NJU
URIHO - ZAGREB
ZAGREBAČKA LIGA PROTIV RAKA
ZAGREBINFO
ZAKLADA PRIMORAC, POMOĆ UGROŽENOJ DJECI
Alpe-Jadran Miastenija Gravis Grupa - u likvidaciji
BAŠ TO d.o.o.
'CENTAR INKLUZIVNE POTPORE IDEM'
Centar OZANA
CENTAR ROSA
CENTAR ZA INKLUZIVNE RADNE AKTIVNOSTI
DE INTEGRO d.o.o.
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU I RADNU TERAPIJU EGIDA
'DOMI'
DRUŠTVO OBOLJELIH OD MIASTENIJE GRAVIS
DRUŠTVO REUMATIČARA ZA DJECU I ODRASLE
'GLAVA GORE'
GRAĐANSKA INICIJATIVA AUTIZAM 1979. ZA PROMICANJE I OSTVARIVANJE LJUDSKIH I GRAĐANSKIH PRAVA OSOBA S AUTIZMOM
H D C
HRVATSKA LIGA PROTIV REUMATIZMA
HRVATSKA UDRUGA 'OSMIJEH'
Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa
'HRVATSKA UDRUGA ZA EPILEPSIJU'
'HUMANITARNA UDRUGA ČUJEM, VJERUJEM, VIDIM'
HUMANITARNA UDRUGA 'FRA MLADEN HRKAĆ'
HUMANITARNA UDRUGA 'IZVOR ŽIVOTA'
HUMANITARNA UDRUGA 'OPTIMIST'
KLA 'CENTAR-KUSTOŠIJA'
KLA 'ČRNOMEREC'
KORNEO PRIMUS d.o.o
MAXIMUS life j.d.o.o.
'NADA'
NEZAPOSLENI BRANITELJI HRVATSKE
SAMO RECI, OBRT ZA USLUGE VL. TAMARA DOMLJANOVIĆ, ZAGREB, HORVATOVAC 8
SOCIJALNA ZADRUGA HUMANA NOVA ZAGREB
ŠUMSKA VILA, OBRT ZA USLUGE, VL. VERNESA ŠARAN, ZAGREB, MAJCENOV PUT 24 C
UDRUGA 'EGIDA'
UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA MEDVEŠČAK
UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA SESVETE
UDRUGA 'KLEK'
UDRUGA PARKINSON I MI
UDRUGA RODITELJA DJECE ASTMATIČARA GRADA ZAGREBA
UDRUGA VITA MARIA-ŽELIM HODATI
UDRUGA ZA PODRŠKU OBOLJELIMA OD MULTIPLOG MIJELOMA
UDRUGA ZA POMOĆ OBOLJELIMA OD MALIGNIH BOLESTI 'PHOENIX'
UDRUGA ZA POMOĆ OSOBAMA S ASPERGEROVIM POREMEĆAJEM "NOVI PLANET"
UDRUGA ZA POMOĆ OSOBAMA S POSEBNIM POTREBAMA 'PRO SANO'
UDRUGA ZA PROMICANJE ISTIH MOGUĆNOSTI
UDRUGA 'ZEMLJANI- ARE YOU SYRIOUS?'
USLUGA ZA SVE j.d.o.o
Mali dom - dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži
MAXIMUS HG j.d.o.o.
Ustanova za zdravstvenu njegu u kući NINA