OCIJENI

Usluge

Objavljeno: 20.12.2018. 9:29

  •     Dentalna protetika
  •     Ortodoncija
  •     Oralna kirurgija
  •     Implantologija
  •     Restorativna i estetska dentalna medicina
  •     Preventivna i dječja dentalna medicina
  •     Oralna medicina i parodontologija
  •     Estetska medicina, fileri
  •     Poremećaji temporomandibularnih zglobova
  •     Poteškoće u disanju, hrkanje

Za više informacija posjetite: http://www.madymaricic-dent.com/hr/djelatnosti/dentalna-protetika/

OCIJENI