OCIJENI

Imate li problema sa zagrizom ili estetikom vašeg lica i osmijeha?

Objavljeno: 14.2.2020. 13:03

Nepravilan zagriz može dovesti do raznih odstupanja ne samo u žvakanju već se i direktno odražava na meke strukture lica i simetriju. Važno je utvrditi je li nam potrebno samo ortodontsko preslagivanje zuba i protetika ili je deformacija kosti veća pa je potreban i kirurški zahvat.Kada smo već kod kirurškog zahvata moramo znati da je maksilofacijalna kirurgija područje medicine koja obuhvaća razne ortognatske kirurške zahvate na kostima u svrhu poboljšanja asimetrije i profila lica poput:
  • skraćivanje ili produljivanje gornje i/ili donje čeljusti
  • povećanje vidljivosti zuba
  • smanjenje vidljivosti zuba "gummy smile"
  • oblikovanje brade
  • suženje donje čeljusti
3D dijagnostika

Kako bi se uklonile sve poteškoće nastale zbog pogrešnog zagriza potrebno je problemu pristupiti vrlo detaljno. U tim slučajevima planiranje ortognatske terapije  3D dijagnostika je imperativ. Upravo tako upoznajemo treću dimenziju prostornih odnosa anatomskih struktura glave što nam olakšava virtualno planiranje zahvata.

 

Još jedna pozitivna strana 3D dijagnostike je i ta što pacijent može biti upoznat sa zahvatom, određivanjem obrisa lica  i vidljivosti osmjeha. Ovakvom dijagnostikom je moguća procjena kvalitete i kvantitete kosti, a najbitnije od svega smanjuje se mogućnost nastanka komplikacija tijekom i nakon operativnog zahvata

Ukratko, prednosti  3D dijagnostike:
  • precizna procjena čeljusnih struktura te zaštita osjetljivih dijelova
  • bolje postizanje estetike - jer se unaprijed mogu prikazati položaji zuba i čeljusti te konture lica

Ova najsuvremenija 3D tehnologija analizira lice, te se tako mogu planirati pomaci u svim projekcijama, posebno kod pacijenata kojima je potreban veći kirurški zahvat.

 

Naš moto je dobra dijagnostika, preduvjet je uspješne terapije i zbog toga smo prvi u Hrvatskoj počeli primjenjivati potpunu 3D tehnologiju za planiranje i pripremu ortognatskih kirurških zahvata.

Dođite po svoj blistav osmijeh u Dentalnu polikliniku Mady Maričić!

OCIJENI