OCIJENI

Djelatnici

Objavljeno: 20.12.2018. 9:27

Djelatnici:

Prim.dr.sc. Laura Mady; dr.dent.med. specijalist pedodoncije
Dr. sc. Barbara Mady Maričić, dr.med.dent. specijalist ortodont
Mr.sc. Domagoj Maričić, dr.med.dent. specijalist oralne patologije
Prof dr.sc. Robert Cerović, specijalist maksilofacijalni kirurg
Prof.dr.sc. Tomislav Ćabov, specijalist oralni kirurg


OCIJENI