Psihijatar Rijeka

2 pregleda/dan | Objavljeno: 17.07.2019. 06:11

Ika Rončević-Gržeta, Prof. Dr. Sc.
spec. psihijatrije, subspec. biološke psihijatrije i psihoterapeut

Mirjana Graovac, Prof. Dr. Sc.
spec. psihijatrije, subspec. dječje i adolescentne psihijatrije

Posjetite Polikliniku Simonić:

http://poliklinikasimonic.hr/djelatnosti/psihijatrija-psihoterapija/

Prikaz ostalih popusta