OCIJENI

Tražite oralnog kirurga u Splitu? Upoznajte Dental centar Škaričić

Objavljeno: 23.12.2020. 8:54

Dental centar Škaričić poznati je dental centar lociran u Splitu koji u sklopu centra nudi kompletnu stomatološku uslugu, uz naprednu tehnologiju, iskustvo i znanje. No, uza sve usluge, Dental centar Škaričić je i središnje mjesto za zahvate oralne kirurgije.

Više o samom centru, specijalnosti oralne kirurgije te visokoj tehnologiji u Dental centru Škaričić, možete pročitati u našem razgovoru s Josipom Škaričićem dr.med.dent, specijalistom oralne kirurgije.
 
 
1. Možete li nam ukratko nešto reći o Dental centru Škaričić? Koliko dugo poslujete? Kakvi su Vam bili počeci?
Dental Škaričić je suvremena oralno-kirurška i stomatološka klinika u kojoj se objedinjuju sve djelatnosti stomatologije na jednom mjestu. To podrazumijeva da se svi postupci rade na jednom mjestu od početne rendgen dijagnostike preko popravka/liječenja zubi do najsloženijih protetskih i kirurških zahvata. Svakom našem pacijentu pristupamo individualnim pristupom s jedinstvenim protokolom i planom terapije. 
 
Naš tim je visoko educiran te je svaki član zadužen za određeni segment stomatologije tako da našim pacijentima pružamo individualnu i visoko kvalitetnu uslugu koristeći se najsuvremenijom tehnologijom i materijalima. Također, kontinuirana edukacija je temelj svakog napretka tako se i mi kontinuirano educiramo da bi našim pacijentima pružili uslugu u koraku s svim novitetima u dentalnoj medicini.
 

 
2. Specijalizirani ste za oralnu kirurgiju, što to znači?
Specijalizacija iz oralne kirurgije je najzahtjevnija i najduža specijalizacija unutar dentalne medicine. Obuhvaća sve kirurške zahvate u usnoj šupljini od operativnog vađenja zubi (alveotomija), operacije vrha korijena (apikotomija), odstranjivanje cista (cistektomija), zahvata na mekim tkivima usne šupljine do, danas najčešćih zahvata, ugradnja dentalnih implantata. Upravo ugradnja dentalnih implantata je posljednjih 20 godina doživjela svoj procvat i postala je dio svakodnevice u stomatološkom poslu. Upravo navedeni zahvati su okosnica oralne kirurgije te su i u našoj klinici najčešći zahvati. 
 
3. Koju suvremenu tehnologiju koristite u dentalnoj implantologiji?
Korištenje najsuvremenije tehnologije u Dental centru Škaričić uz specijalizaciju i iskustvo u oralnoj kirurgiji omogućava nam minimalno invazivne operativne zahvate koji su kratkotrajni i bezbolni. Temeljna postavka je da pacijent kroz cjelokupni postupak prođe što brže i ugodnije za što se pobrinula znanost i digitalna tehnologija.
 

 
Trenutno najsuvremenija tehnologija u dentalnoj implantologiji je softver za digitalnu navigaciju implantata koji se svakodnevno koristi u našoj klinici. Koristeći softver za digitalnu navigaciju na omogućava kirurgu 100-postotnu preciznost ugradnje, a pacijent tijekom zahvata nije izložen nikakvom rezu i šivanju te je sve apsolutno bezbolno. Digitalno planiranje položaja implantata i budućih zubi koristeći 3D snimke čeljusti, kao i navedeni softver ne ostavljaju prostora ni najmanjoj pogrešci.

4. Koju suvremenu tehnologiju koristite u ostalim granama stomatologije?
Uz oralnu kirurgiju, u Dental centar Škaričić koristimo modernu tehnologiju i pratimo najsuvremenije trendove i u svim ostalim stomatološkim uslugama. Tako prilikom izrade ljuskica ili kruna/mostova svakom pacijentu izradimo završni oblik provizorija (privremenih zubi) u 3D printanom materijalu gdje se može vidjeti oblik i forma zubi direktno u ustima pacijenta omogućavajući pacijentu da vidi svoj završni izgled prije kraja rada. Navedene provizorije može nositi i nekoliko dana da bi bio siguran je li mu odgovaraju. Nakon završnog dogovora u roku od svega nekoliko dana izrade se završni gotovi zubi u unaprijed dogovorenom materijalu.

5. Želite li dodati nešto za kraj?
Dental centar Škaričić nudi besplatan prvi pregled koji sadrži specijalistički pregled, dijagnostiku postojećeg stanja, digitalni ortopan i izradu individualnog plana liječenja. Na besplatan prvi pregled se možete naručiti telefonski na 021/234-555, e-mailom: info@dental-skaricic.hr ili direktno pute naše internet stranice www.dental-skaricic.hr gdje možete pronaći i dodatne informacije o klinci i uslugama.

OCIJENI