OCIJENI

Dentalna implantologija

Objavljeno: 4.6.2020. 7:40

DENTALNA IMPLANTOLOGIJA

Dentalna implantologija je stomatološka disciplina, odnosno dio oralne kirurgije koja se bavi umetanjem titanskih implantata u alveolarnu kost pacijenta i time zamjenjuje izgubljeni korijen zuba. Lijep osmijeh otvara mnogo vrata stoga se neovisno o razglogu, izgubljeni zub mora nadomjestiti. Upravo terapija zubnim implantatima je dugotrajno, funkcionalno i estetsko rješenje koje omogućava pravilan zagriz, samouvjeren osmijeh te uživanje u svakodnevnim aktivnostima bez razmišljanja o zubu koji vam nedostaje. Na tržištu postoji ogroman izbor suprastruktura na implantatima.

Koji je vaš najbolji izbor, ovisi o vašoj morfologiji usne šupljine, financijskim mogućnostima kao naravno i samim željama. Za pravilnu implantaciju potrebno je iskustvo i kirurška naobrazba liječnika kako bi se izbjegle komplikacije za vrijeme i nakon operacije, a upravo to vam nudi naš centar za oralnu kirurgiju i implantologiju Viladens. Informirat ćemo vas što i kako raditi nakon umetanja implantata.

Za pravilnu implantaciju potrebno je iskustvo i kirurška naobrazba liječnika kako bi se izbjegle komplikacije za vrijeme i nakon operacije!!! Imamo optimalan izbor implantata, ovisno o potrebi i mogućnosti svakog pojedinog pacijenta.Informirat ćemo vas  što i kako nakon implantata. Na tržištu je ogroman izbor suprastruktura na implantatima. Koji je vaš najbolji izbor ovisan je o vašoj morfologiji usne šupljine i financijskim mogućnostima, kao i samim željama i tehničkim mogućnostima.

VILADENS d.o.o. je specijalizirana tvrtka za dentalnu medicinu i oralnu kirurgiju. Nastala je kao odgovor na potrebe u svakodnevnoj praksi za savjetom i terapijom oralnog kirurga bez dugotrajnog čekanja.

 

OCIJENI