OCIJENI

Zašto je bitna priprema za školu?

Objavljeno: 9.6.2020. 14:57

Zašto je bitna priprema za školu?

Polazak u školu veliki je događaj za dijete i cijelu obitelj. Dijete tada svoju glavnu aktivnost igru, zamjenjuje sa školskim obavezama Pred njega se postavljaju novi izazovi a njegova sposobnost učenja i izvršavanja zadataka stalno se procjenjuje. O pripremljenosti djeteta za školu ovisi kako će dijete prihvatiti školu i školske obaveze. Da bi se dijete što bolje prilagodilo zahtjevima škole, potreban je skladan razvoj svih djetetovih sposobnosti. Zato je važno posvetiti pozornost pripremi djeteta za školu.

Svako dijete se razvija svojim tempom, tako da je vrlo važno da roditelji prate interese svoga djeteta. Sve veća očekivanja od djeteta koje kreću u prvi razred, kako u pogledu školskih programa tako i u pogledu zahtjeva okoline, dovode djecu u situaciju da sve brže moraju usvajati određene vještine.


Sposobnosti i vještine koje dijete treba posjedovati pri upisu u školu.

U predškolskom periodu se razvijaju vještine koje utječu na proces usvajanja čitanja i pisanja: slušna pažnja, vizualna percepcija, vizualna i slušno-govorna memorija, sukcesivne funkcije, vizualno-motorna i slušno-motorna koordinacija , prostorna orijentacija, grafomotorika, jezična kompetencija. Upravo praćenjem i otkrivanjem eventualnih poteškoća navedenih vještina, mogu se preduhitriti kasnije teškoće. 


Je li Vaše dijete spremno za polazak u školu?

Testiranjem djeteta dobiva se uvid u djetetovu spremnost svladavanja izazova prvih školskih dana.


Kako mogu prepoznati teškoće?

  • dijete ispravno ne izgovara određene glasove odnosno teže razlikuje artikulacijsko-akustički bliske glasove ( S-Š, Š-Ž, S-C, L-R…);
  • ne uočava početni i/ili završni glas u riječima;
  • teško povezuje glasove u riječi (P-A-S=pas);
  • ima teškoće u praćenju slijeda u vremenu i prostoru (npr. crtanje zadanih likova u slijedu...);
  • ne pokazuje interes za crtanje ili pisanje; lošije crta u odnosu na svoje vršnjake ili ima nepravilan hvat olovkom;
  • ima slabije razvijenu slušno-govornu memoriju( teško pamti pjesmice);
  • ima teškoće u razumijevanju složenih pitanja ili naloga koji mu se upućuju, manji opseg vokabulara, jednostavnu strukturu rečenice ili koristi agramatične iskaze;
  • raspršenu i/ili kratkotrajnu pažnju; nemogućnost zadržavanja pažnje


Program pripreme za školu

Logopedske vježbe se provode s individualnim pristupom djetetu, poštujući sve sposobnosti, sklonosti i mogućnosti stupnja razvoja kognitivnog i komunikacijskog funkcioniranja pojedinog djeteta. Program obuhvaća poticaje na razvoju predvještina čitanja i pisanja te računanja -kroz igru i uz bogati slikovni materijal, radi se na kategorijama koje djetetu predstavljaju najveći problem.

Potiču se: grafomotorika, perceptivne sposobnosti, osnovni matematički pojmovi, upoznavanje osnovnih jezičnih struktura, provode se vježbe glasovne analize i sinteze, vježbe koncentracije, lijepog izražavanja te povećanje fonda riječi.

Olakšajte svojoj djeci prve školske dane programima pripreme za školu koji obuhvaćaju učenje osnove čitanja, pisanja i računanja.

OCIJENI