OCIJENI

O nama

Objavljeno: 5.4.2018. 11:45

LJEKARNA RIJEKA

Ljekarne su od samog početaka svog postojanja osnovane da bi pružile kvalitetnu skrb pacijentima te da bi promicale zdrav život. U posljednja dva desetljeća sve veći napredak tehnologije, velika dostupnost infrormacijama, razvoj e-zdravstva dovele su do promjena klasičnog izgleda ljekarni. Ljekarne prihvaćaju nove trendove.

Ljekarna Rijeka prva je privatna ljekarnička  ustanova osnovana na području Primorsko-goranske Županije, točnije u gradu Rijeci, još daleke 1998.godine. Ustanova danas broji šest ljekarni sa 37 zaposlenih. Od svog osnivanja Ljekarna Rijeka ističe se visokom razinom kvalitete pružanja usluga, praćenju razvojnih trendova u medicini i farmaciji, te vrlo brzo postaje prepoznata kao „ ljekarna prijatelj pacijenata“.

Sve veća dostupnost informacijama o lijekovima i medicinskim proizvodima, kojima raspolažu pacijenti, vrlo često rezultira njihovim nerazumijevanjem stručnog sadržaja i nerijetko pogrešnim tumačenjem.
Ljekarna Rijeka odlučila je povećati kvalitetu komunikacije ljekarnik-pacijent kako bi osigurala stručne savjete svojim pacijentima.
Jedan od prvih koraka bio je uvođenje savjetovališta o interakcijama lijekova, fitoaromaterapijsko savjetovalište te "Škola mršavljenja".

Sve detaljnije informacije o proizvodima i uslugama pogledajte na našoj internet stranci.


Naše ljekarne nalaze se na slijedećim lokacijama:

Ljekarna Albahari
M. Albaharija 7
albahari@ljekarna-rijeka.hr
tel/fax: 051/337-238
pon-pet: 7,00 - 20,00
sub: 8.00-13.00

Ljekarna Cambierieva
Cambierieva 11
tel/fax: 051/215-281
pon-pet: 7,00 - 20,00
sub: 7,30- 15,00

Ljekarna Jušići
Jušići 111
tel/fax: 051/276-758
pon-pet: 7,00 - 20,00
sub: 8.00-13.00

Ljekarna Kantrida
Istarska 6
tel/fax: 051/262-594
pon-pet: 7,00 - 20,00
sub: 8.00-13.00

Ljekarna Podmurvice
Vukovarska 96
vukovarska@ljekarna-rijeka.hr
voditelj: Tatjana Cergolj Belavić,mag.pharm.
tel/fax: 051/672-963
pon-pet: 7,00 - 20,00
sub: 8.00-13.00

Ljekarna Zamet
Ivana Ćikovića Belog 15a
tel/fax: 051/210-652
pon-pet: 7,00 - 20,00
sub: 8.00-13.00

OCIJENI