OCIJENI

Računovodstvo

Objavljeno: 8.8.2022. 16:25

1) Vođenje poslovnih knjiga za tvrtke predstavlja administrativno obavljanje računovodstvenih poslova koji se sastoje od:

Pripremnih radova (otvaranje glavne knjige prema kontnom planu, otvaranje pomoćnih knjiga za vođenje analitičkih evidencija kupaca i dobavljača, evidencija dugotrajne imovine, obračun amortizacije).
Knjigovodstvene obrade cjelokupne financijske dokumentacije (izvoda žiro-računa, blagajničke dokumentacije, ulaznih i izlaznih računa i sl.)
Automatske obrade cjelokupne dokumentacije (unos podataka s ažuriranjem svih potrebnih evidencija, ispis temeljnica, dnevnika knjiženja, kartica, bruto bilanci i ostalih knjigovodstvenih izvješća vezanih za analitičke evidencije).
Izrada obračuna plaća te svih pripadajućih izvješća vezanih za plaće radnika (R-sm obrazac, ID obrazac, IP kartice i sl.)
Izrada mjesečnih (tromjesečnih) izvješća PDV-a kao i godišnjeg izvješća PDV-k
Izrada statističkih izvještaja za potrebe FINA-e i izrada godišnjih financijskih izvještaja poreza na dobit, računa dobiti i gubitka, bilance za potrebe porezne uprave.

2) Vođenje poslovnih knjiga za obrtnike predstavlja administrativno obavljanje računovodstvenih poslova koji se sastoje od:

knjige primitaka i izdataka,
popisa dugotrajne imovine,
obračuna PDV-a (mjesečni, tromjesečni),
obračuna plaća,
prijave poreza na dohodak.


Za više informacija posjetite: http://www.knjigovodstvo-amafin.hr/

OCIJENI