OCIJENI

Knjigovodstvo za tvrtke

Objavljeno: 6.5.2022. 12:09

Vođenje poslovnih knjiga za tvrtke predstavlja administrativno obavljanje računovodstvenih poslova koji se sastoje od:

  • Pripremnih radova (otvaranje glavne knjige prema kontnom planu, otvaranje pomoćnih knjiga za vođenje analitičkih evidencija kupaca i dobavljača, evidencija dugotrajne imovine, obračun amortizacije).
  • Knjigovodstvene obrade cjelokupne financijske dokumentacije (izvoda žiro-računa, blagajničke dokumentacije, ulaznih i izlaznih računa i sl.)
  • Automatske obrade cjelokupne dokumentacije (unos podataka s ažuriranjem svih potrebnih evidencija, ispis temeljnica, dnevnika knjiženja, kartica, bruto bilanci i ostalih knjigovodstvenih izvješća vezanih za analitičke evidencije).
  • Izrada obračuna plaća te svih pripadajućih izvješća vezanih za plaće radnika (R-sm obrazac, ID obrazac, IP kartice i sl.)
  • Izrada mjesečnih (tromjesečnih) izvješća PDV-a kao i godišnjeg izvješća PDV-k
  • Izrada statističkih izvještaja za potrebe FINA-e i izrada godišnjih financijskih izvještaja poreza na dobit, računa dobiti i gubitka, bilance za potrebe porezne uprave.

Svakako posjetite našu web stranicu.

OCIJENI