OCIJENI

Kako se pacijent priprema za KMAT i Holter EKG?

Objavljeno: 9.11.2022. 14:30

PRIPREMA ZA HOLTER EKG
Snima se kontinuirani EKG tijekom više sati (najčešće 24 sata) kod sumnje na nepravilan srčani ritam (aritmiju) ili nerazjašnjenu bol u prsnom košu. Bolesniku se postave elektrode (kao za EKG) i aparat za snimanje EKG-a koji se fiksira na pojas oko struka (mala kutija). Važno je da bolesnik bude prikladno odjeven. Najbolje da ima donju pamučnu potkošulju kojom se pokriju elektrode, a iznad toga širu, prostranu košulju. Bolesnik odlazi kući i dolazi slijedećeg dana (obično nakon 24 sata) ponovno u ordinaciju skinuti postavljeni aparat nakon čega se analiziraju rezultati pretrage. Tijekom 24 satnog snimanja EKG-a, važno je da bolesnik vodi dnevnik aktivnosti i eventualnih simptoma koji će priložiti zajedno s aparatom.

PRIPREMA ZA KMAT (kontinuirano mjerenje arterijskog tlaka)
Analiziraju se vrijednosti arterijskog tlaka izmjerene tijekom dana i noći. Krvni tlak se mjeri u zadanim vremenskim intervalima (uobičajeno je mjerenje svakih 30 min tijekom dana, a 60 min tijekom noći). Pretraga je indicirana kod sumnje na hipertenziju, kod sumnje na lošu regulaciju krvnoga tlaka, a korisna je i u kontroli uspješnosti liječenja. Bolesniku se postavi manžeta za mjerenje tlaka koja je povezana s aparatom za pohranu podataka izmjerenih vrijednosti tlaka. Aparat se fiksira na pojas oko struka (mala kutija veličine mobilnog telefona). Važno je da bolesnik bude prikladno odjeven. Najbolje da odjene prostranu košulju širih rukava. Bolesnik odlazi kući i dolazi slijedećeg dana (obično nakon 24 sata) ponovno u ordinaciju skinuti postavljeni aparat, nakon čega se analiziraju rezultati pretrage. Tijekom 24 satnog snimanja, aparat se ne smije skidati, ne smije se smočiti jer voda može oštetiti ili potpuno uništiti uređaj. Važno je da bolesnik vodi dnevnik aktivnosti koji će priložiti zajedno s aparatom.

Za više informacija posjetite web stranicu

OCIJENI