Foto Rijeka - Turnić

izgradnja Turnića 1959.
stera
pogled s nebodera 1977.
stera
moja slika,sa balkona ima još!
stera
casse R:O:M:S:A
Stera
Turnić Škola
Posjetitelj Alcide
ŠKOLA
Posjetitelj
Turnić
Posjetitelj Alcide
Turnic
Posjetitelj
Turni'
Posjetitelj