OCIJENI

Računovodstvo Rijeka

1 pregleda/dan | Objavljeno: 12.08.2022. 09:10

Računovodstvo je disciplina koja se bavi zapisom svih financijskih transakcija koje su se dogodile unutar jednog poduzeća. tj. dokazima o tim transakcijama. Zapisi moraju biti ispravni, pravodobni, pouzdani i jasni. Prema propisima o porezu na dohodak, iznimno su važne Knjiga primitaka i izdataka i knjiga prometa. Iz njih, zavisno o vrsti poduzeća i potrebama, treba voditi i evidenciju o tražbinama i obvezama, evidenciju o nabavi potrošnog materijala, popis dugotrajne imovine, i slično. Spomenute će Vam usluge omogućiti analizu poslovanja, kvalitetno financijsko planiranje te vjerodostojne i profesionalne godišnje poslovne izvještaje. Kvalitetno vođenje financija za rezultat ima veću kontrolu prihoda i rashoda, smanjeni rizik poslovanja, realnu sliku planiranog i ostvarenog, te sređenu dokumentaciju spremnu za slanje u razne svrhe.

Postavite pitanje / Zatražite ponudu

Odgovaramo u roku 24h

MojKvart.hr se obavezuje pružati zaštitu osobnih podataka korisnika u skladu sa Zakonom. Za više informacije kliknite Privatnost korisnika. Za nastavak označite kvačicom Privolu za korištenje osobnih podataka.

Prikaz ostalih popusta

OCIJENI