OCIJENI

Uz kvalitetnu reviziju do učinkovitosti projekta EU fondova

Objavljeno: 4.9.2020. 9:18

Ulaskom Hrvatske u Europsku Uniju 2013. godine, našim su poduzetnicima otvorene razne mogućnosti financiranja i sufinanciranja sredstvima iz EU fondova kako bi pridonijeli razvitku uglavnom malih i srednjih poduzeća, povećanju konkurentnosti privatnog sektora, rastu broja zaposlenih te jačanju izvoza, a smanjenju uvoza.

Prije nego što ideju pretvorimo u projekt sufinanciran EU sredstvima, potrebno je prijaviti se na odgovarajući natječaj. Provedba projektne dokumentacije i uspješna prijava na određeni natječaj nažalost čine tek početak ove priče. Ono što slijedi nakon navedenog je realizacija spomenutog projekta. Unutar zadanog okvira potrebno je namjenski utrošiti dobivena bespovratna sredstava te imati valjan dokaz o svim plaćanjima prihvatljivih troškova natječaja. Revizor će analizom cjelokupne dokumentacije donijeti izvješće u kojem će iznijeti vlastito mišljenje i ukazati na uočene nepravilnosti. Nepravilnosti se odnose na sve akte koji nisu u skladu s propisanim regulativama.

Uz kvalitetnu i stručnu reviziju EU projekata od samog početka realizacije dolazi se do uspjeha samog projekta i zadovoljstva od strane svih uključenih članova. Upravo zbog toga, bitno je pravovremeno angažirati revizore i njihove usluge, kako biste smanjili broj pogrešaka i osigurali pravilnu provedbu projekta.

EKING d.o.o. tvrtka je koja dugi niz godina posluje i u sferama visokokvalitetnog računovodstva, poreznog savjetovanja, ali i pružanja usluga revizije. Izrada revizorskog izvješća s mišljenjem revizora, ocjena realnosti i objektivnosti financijskih izvještaja  projekta, kontrola troškova te predanost projektu, segmenti su koji su potrebni za provedbu uspješnog EU projekta, a to je ono što EKING d.o.o. nudi svojim klijentima. Njihov tim čine ovlašteni revizori s certifikatom HUR-a (Hrvatske udruge revizora) a glavni im je cilj zadovoljstvo klijenta i uspješnost projekta.

OCIJENI