OCIJENI

Revizija

U SVOJOJ PONUDI NUDIMO

  •     Revizije propisane Zakonom o trgovačkom društvu
  •     Revizije neprofitnih organizacija
  •     Revizije povećanja temeljnog kapitala i reinvestirane dobiti
  •     Revizije u postupku predstečajne nagodbe
  •     Posebne revizije (uvid u poslovanje,revizije dijelova poduzeća i ostale)

Osim u svrhu zadovoljavanja zakonskih potreba, revizorski izvještaj vrlo je koristan dokument vlasnicima društava, investitorima, bankama koje daju kredit i poslovnim partnerima.
Reviziju smije vršiti ovlašteni revizor koji je stekao certifikat Komore za zvanje ovlaštenog revizora i koji je upisan u registar ovlaštenih revizora koji se vodi u Komori.

OCIJENI