OCIJENI

Otkrite probleme u financijskim izvještajima na vrijeme

Objavljeno: 5.12.2017. 9:50

U zadnje vrijeme u Hrvatskoj je aktualna tema o problemima u financijskim izvještajima. Tko je i zašto zakazao pitanje je na koje mnogi žele odgovor. Analitičari, revizori ili ipak odgovorne osobe? Jedno je sigurno, probleme u financijskim izvještajima trebate otkriti na vrijeme.

Kako ne bi odgovarali za financijske probleme potrebno je potražiti usluge revizora.  Ukratko, revizija je postupak ispitivanja valjanosti, potpunosti, vjerodostojnosti i zakonitosti određenih podataka i procesa unutar poduzeća. Najčešće se pod pojmom revizija smatra ispitivanje realnosti financijskih izvještaja poduzeća, zakonitosti poslovanja te ocjena računovodstvenih kontrola, a sve u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima. Na temelju toga, daje se stručno i objektivno mišljenje o financijskom stanju poduzeća i rezultatima poslovanja.Zašto se revizija vrši?

Revizija bi trebala biti u interesu vlasnika poduzeća te se vrši primarno sa svrhom zaštite vlasničkih interesa.
Obveznici revizije, prema Zakonu o reviziji, jesu: sva dionička društva, društva s ograničenom odgovornošću čiji godišnji prihodi prelaze 30.000.000,00 kn, banke, investicijski fondovi, mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, osiguravajuća društva i povezana društva.
Ostala poduzeća podliježu reviziji sukladno vlastitim pravilima, odlukama ili ugovorima.
Osim u svrhu zadovoljavanja zakonskih potreba, revizorski izvještaj vrlo je koristan dokument vlasnicima društava, investitorima, bankama koje daju kredit i poslovnim partnerima.
Reviziju smije vršiti ovlašteni revizor koji je stekao certifikat Komore za zvanje ovlaštenog revizora i koji je upisan u registar ovlaštenih revizora koji se vodi u Komo

Eking d.o.o. Riječka je tvrtka koja posluje već 24 godine s ciljem pružanja visokokvalitetne usluge računovodstva, revizije i poreznog savjetovanja. Kao takvi, jedina su tvrtka u Rijeci, koja nudi revizorske usluge poput revizije propisane Zakonom o trgovačkom društvu, revizije neprofitnih organizacija, revizije povećanja temeljnog kapitala i reinvestirane dobiti, revizije u postupku predstečajne nagodbe te posebne revizije (uvid u poslovanje,revizije dijelova poduzeća i ostale). 

Tvrtka je upisana u registar Hrvatske revizorske komore te obavlja spomenutu djelatnost na temelju dobivenog ovlaštenja za rad revizorskih društava. Naš tim čine ovlašteni revizori s certifikatom HUR-a (Hrvatske udruge revizora), izdanim u suradnji s Institute of Chartered Accountants in England and Wales, a ujedno su i ovlašteni računovođe s certifikatom Udruge računovođa, poreznih savjetnika i financijskih djelatnika. Također, tim uključuje interne revizore za gospodarstvo kao i za banke i financijske institucije, a u tijeku je i obuka za stečajnog upravitelja. U našem radu koristimo se aktivno engleskim i talijanskim jezikom. Obratite im se već danas i sa sigurnošću objavite svoje financijske izvještaje.

OCIJENI