Foto Rijeka - Kantrida

kraj bazena
Petra
na plaži 'ploča'..
Petra
Kantrida Plaža Ploče
Alcide
Bazeni Kantrida u izgradnji 1.07.2007
Posjetitelj Alcide
Kantrida Lučica
Posjetitelj Alcide