OCIJENI
Besplatno

Odlična pizza iz krušne peći u Splitu + dostava

Akcija je završila

1 pregleda/dan | Objavljeno: 20.05.2021. 10:00

Piz­za je je­di­ni ­žanr hra­ne ko­ji za­do­vo­lja­va svaki društve­ni kri­te­rij. Piz­za je, na­pro­sto, je­dna­ko fi­na kao što je i ma­so­vno do­stu­pna. Ni­ska ci­je­na i do­stu­pnost piz­ze bi­tna je ne sa­mo kao so­ci­jal­na ka­te­go­ri­ja, ne­go i kao pr­vo­ra­zre­dna ga­stro­nom­ska ka­te­go­ri­ja: vr­hun­ska je piz­za je­dna­ki uži­tak kao i šan­pjer, svje­ži tar­tu­fi ili do­bro pe­če­ni fil­let mi­gnon. Jeste li naručili vašu pizzu? Mi Vam poklanjamo dostavu!

http://st-spiza.com

Akcija je završila

Postavite pitanje / Zatražite ponudu

Odgovaramo u roku 24h

MojKvart.hr se obavezuje pružati zaštitu osobnih podataka korisnika u skladu sa Zakonom. Za više informacije kliknite Privatnost korisnika. Za nastavak označite kvačicom Privolu za korištenje osobnih podataka.

Prikaz ostalih popusta

OCIJENI