OCIJENI

Rehabilitacija Split

- Predoperativna rehabilitacija ortopedskih pacijenata
 
- Rehabiltacija nakon uganuća, iščešenja i lomova


- Postoperativna rehabilitacija nakon :

 • Ugradnje totalne endoproteze kuka
 • Ugranje parcijalne endoproteze kuka
 • Ugradnje potpune pokrovne endoproteze kuka
 • Osteotomije zdjelice
 • Artroskopskog opuštanja traktusa iliotibialisa
 • Ugranje totalne endoproteze ramena
 • Ugradnje djelomične endoproteze ramena
 • Ugradnje obrnute proteze ramena
 • Stabilizacije AC zgloba
 • Artroskopseke rekonstrukcije tetive supraspinatusa
 • Fiksacije tetive bicepsa
 • Prednje stabilizacije ramena
 • Rekonstrukcije parcijalne rupture supraspinatusa
 • Odstranjivanja kalcifikata
 • S.L.A.P. lezije
 • Dekompresije ulnarnog živca
 • Dekompresije medijanusa u karpalnom kanalu
 • Ugradnje totalne endoproteze koljena
 • Artroskopske menisektomije
 • Rekonstrukcije prednjeg križnog ligamenta ( ACL)
 • Rekonstrukcije stražnjeg križnog ligamenta (PCL)
 • Šivanja meniska
 • Ventralizacije i medijalizacije patele
 • Rekonstrukcije patelofemoralnog ligamenta
 • Operacija ahilove tetive
 • Operativnih zahvata na stopalu i skočnom zglobu

- Rehabiltacija nakon operativnih zahvata kralježnice

OCIJENI