OCIJENI

Individualni trening

Individualni trening bazira se na DNS-u.

Dinamička neuromuskularana stabilizacija preduvjet je sigurnog i učinkovitog pokreta. Duboka stabilizacija bazirana je na neurorazvoju djetata u prvoj godini života. Zbog iznime učinkoviotosti u rehabilitaciji ali i u prevenciji ozljeda kao i u poboljšanju sportskih rezultata DNS koncept vježbanja provodi se u vrhunskim rehabilitacijskim i sportskim ustanovama diljem svijeta. Zahtjeva individualni pristup jer se prilikom Dns treninga ili terapije provodi blagi pritisak na tijelo dok se pacijent nalazi u idealnom položaju. Na taj način nastojimo umanjiti aktivnost preaktivnih mišića i potaknuti aktivnost onih neaktivnih. Cilj je dovesti tijelo u mišićnu ravnotežu i centralizirati zglobove cijelog tijela. Vremenom stabilizacija mišića postaje automatska, a svaka aktivnost postaje sigurnija.

OCIJENI