Tražite posao izvan Hrvatske?

Objavljeno: 25.10.2017. 15:25

Ulaskom Republike Hrvatske u EU omogućeno je pravnim i fizičkim osobama sudjelovanje na natječajima za dobivanje posla izvan RH.
Nakon potpisivanja ugovora o poslovnoj suradnji slijedi sređivanje razne dokumentacije. Jedna od važnih u tom procesu je dokumentacija za radnike koji će obavljati te poslove kao izaslani radnici.Za manje poslove, koji traju do mjesec dana, radnici ih mogu obaviti temeljem putnog naloga.
Za poslove koji će trajati duže vrijeme, ukoliko imamo potrebu za zapošljavanjem novih radnika sa njima sklapamo ugovore o radu za izaslane radnike na određeno vrijeme za period obavljanja posla, a sa postojećim anekse ugovora o radu u kojima moramo navesti:
  • trajanje rada u inozemstvu
  • visinu dohotka
  • raspored radnog vremena
  • druga primanja u novcu i naravi na koje će  radnici imati pravo za to vrijeme
Visina plaće za izaslane radnike mora biti ista ili veća od plaće koju bi  ostvario u RH za iste ili slične poslove uvećana za 20% . Pri tome  moramo uvjete rada i visinu dohotka uskladiti sa uvjetima koji su na snazi u toj zemlji za tu vrstu posla, prema granskim kolektivnim ugovorima.

U HZMO moramo zatražiti potvrdu A1 u kojoj navodimo:
  • period rada od – do
  • broj gradilišta i adrese na kojima će se obavljati poslovi
  • vrsta posla
  • adresa na kojoj će radnici biti smješteni,

Nakon pribavljene potvrde za izaslane radnike potrebno je izvršiti promjenu osnove osiguranja, kao i nakon završetka posla, odnosno isteka ugovora,  izaslane radnike moramo odjaviti.


U HZZO  moramo zatražiti europsku karticu za izaslane radnike.  Obzirom da izaslani radnici moraju obaviti liječnički pregled treba provjeriti da li se  naša potvrda priznaje u toj zemlji. Također moramo ispitati da li smo u obvezi uplaćivati razna dodatna davanja udruženjima vezano za zaštitu prava izaslanih radnika u pojedinoj zemlji, kako bi izbjegli naknadne nepredviđene troškove, a koji bi utjecali na konačni rezultat isplativosti dobivenog posla.

U društvu VBD doo Rijeka, Braće Branchetta 35. čija je osnovna djelatnost pružanje računovodstvenih i knjigovodstvenih usluga pravnim i fizičkim osobama nastojimo pomoći svojim korisnicima između ostalog u svim novonastalim situacijama kako bi se na što brži i kvalitetniji način realizirao posao. Uspješno poslovanje naših korisnika ujedno je i naš uspjeh, a time i uspjeh cijele zajednice.