OCIJENI

Sudski tumač i prevoditelj za gotovo sve europske jezike

Objavljeno: 9.12.2021. 11:28

Usluge prevođenja u suvremenom poslovanju

U današnjem svijetu usluge prevođenja s jednog jezika na drugi sastavni su dio mnogih sfera života. Osim za osobne potrebe, prijevod je vrlo važan dio poslovanja tvrtki.

Kada je riječ o tvrtkama, prijevodi su važni za zadržavanje i zadovoljavanje potreba kupaca. Isto tako, prijevodi pomažu tvrtkama da rastu i dosegnu međunarodne granice uz minimalne napore. 

Prijevod često pomaže u privlačenju pažnje kupaca te omogućuju stvaranje prave slike i poruke brenda na materinjem jeziku. Budući da je komunikacija jedini medij kojim tvrtke dijele ideje sa svojim kupcima i klijentima prijevod određenih tekstova, slogana i imena dobivaju sve više na značaju u globalnom poslovanju.

Tvrtke mogu koristiti usluge prevođenja na nekoliko različitih načina u svrhu komunikacije. Većina usluga se odnosi na komunikaciju s klijentima, prijevod knjiga, prijevod rukopisa, ugovora, prijevod etiketa proizvoda i sl. Kako bi stekle međunarodne klijente, tvrtke bi se trebale u potpunosti fokusirati na učinkovitu i vrlo jasnu komunikaciju. Kvalitetna i planirana komunikacija ključna je za globalnu interakciju, tehnološki napredak, politiku itd.

Kada su potrebni prijevodi s različitih jezika?

Iako engleski globalno dominira u gotovo svim sferama života, time se ne umanjuje vrijednost i značaj  drugih jezika. Postoji velik broj situacija u kojima su potrebni upravo prijevodi na neke druge jezike.

Na primjer kada se radi o dokumentu ili proceduri, poslovnom ugovoru, natječajnoj dokumentaciji, osobnim ispravama za potrebe upravnih procesa, registriranja tvrtki, kreditnih zahtjeva, nacionalnih ili međunarodnih natječaja, vjenčanja, kupovine plovila ili automobila i drugih sličnih situacija u Hrvatskoj, ali i izvan granica, tada je često dokumente potrebno prevesti na službeni jezik države s kojom se uspostavlja suradnja odnosno vrši određena transakcija.

Navedene procedure podliježu zakonima RH ili druge države, samim tim Hrvatske institucije, sudovi, javni bilježnici, banke i dr. zahtijevaju pisani ovjereni prijevod određenog dokumenta ili usmeno tumačenje. To znači prijevod ovlaštenog prevoditelja, odnosno sudskog tumača za određeni jezik koji svoj prijevod ovjerava pečatom i potpisom.

Sudsko tumačenje dokumenata 

Budući da u određenim situacijama nije dovoljan samo prijevod određenog teksta već se zahtijeva i pečat sudskog tumača preporučuje se odmah angažirati stručnjake koji nude i usluge prevođenja i sudskog tumačenja. 

Sudski tumači su visokokvalificirane osobe koje su prošle propisanu obuku za sudske tumače i položile stručne ispite te prisegnule pred sudom da će svoj posao obavljati stručno, savjesno i u skladu s Pravilnikom. Sudski tumači imaju mogućnost izdavanja izjave s pečatom na prevedenom dokumentu koja potvrđuje istovjetnost prijevoda s izvornim tekstom.

Valja naglasiti da su dokumenti i procedure za koje su potrebni sudski tumači često od iznimne važnosti u sudskim postupcima, javnim natječajima, stoga o kvalitetnom prijevodu može ovisiti i ishod takvog sudskog spora, natječaja, poslovne suradnje ili nekog kreditnog zahtjeva. 

Ako su vam potrebne usluge prevođenja i sudskog tumačenja s povjerenjem se obratite vrhunskim tumačima i prevoditeljima prevoditeljske agencije Montanense. Osim usluga sudskog tumačenja i prevođenja Montanense nudi usluge pisanog prijevoda i lekture, usmenih prijevoda, simultanog prevođenja, usmenog tumačenja, konsekutivnog prevođenja i to na preko 20 svjetskih jezika! Engleski, njemački, talijanski, francuski, ruski, slovenski, španjolski, švedski i arapski samo su neki od jezika u njihovoj bogatoj ponudi.

Ako trebate ovjereni i neovjereni prijevod nekog dokumenta ili usmeno tumačenje i prevođenje odabirom Montanense ne možete pogriješiti!

Više o brojnim uslugama koje nude možete pronaći na web stranici


OCIJENI