OCIJENI

Sudski tumač za engleski jezik Split

Objavljeno: 16.4.2019. 15:00

Ovjereni prijevod isprava i dokumenata, te usmeno tumačenje na sudovima, kod javnog bilježnika, na vjenčanjima i u ostalim prilikama u kojima je potrebno prisustvo sudskog tumača.

Cijena usmenog tumačenja i pisane ovjere obračunava se sukladno Pravilniku o sudskim tumačima.


OCIJENI