OCIJENI

Pulmologija i post-COVID problemi vezani za pluća

Objavljeno: 21.12.2021. 15:06

Pulmologija je područje medicine koje obuhvaća dijagnozu i liječenje bolesti dišnog sustava, a pulmolog liječnik zadužen za liječenje raznolikih problema dišnog sustava sve od astme do npr. tuberkuloze. Dišni sustav čine dišni putevi koji se sastoje od nosa, usta, ždrijela, grkljana i dušnika, a nastavljaju se na dijelove pluća - bronhe, bronhiole i alveole. Rad dišnog sustava potpomognut je dišnim mišićima.

Dio stručnosti pulmologa obuhvaća dijagnozu i liječenje raznolikih bolesti dišnog sustava kojima pripadaju infektivne, strukturne, upalne, neoplastične i autoimune bolesti. U određenim situacijama potrebno je i poznavanje vaskularnih bolesti kao što je plućna hipertenzija koja ima učinak na cijeli organizam, a ne samo pluća. Iz te raznolikosti proizlaze mnoge grane pulmologije zaslužne za dijagnozu i liječenje već navedenih skupina bolesti dišnog sustava.

Intersticijske bolesti pluća – utječu na prostor i tkivo unutar pluća

Intervencijska pulmologija – koristi više disciplina za tretiranje bolesti dišnih puteva, poremećaja pleure (membrane koja okružuje pluća) te raka pluća

Transplantacija pluća

Neuromuskularni poremećaji (pripadaju restriktivnim bolestima pluća) – dovode do poremećaja u radu dišnih mišića

Opstruktivne bolesti pluća kao što je kronična opstruktivna bolest pluća

Apneja pri spavanju – prestanak disanja na određeni vremenski period tijekom spavanja


Neke od češćih bolesti dišnih puteva koje tretira pulmolog su astma, bronhiektazije, akutni i kronični bronhitis, kronična opstruktivna bolest pluća, intersticijska bolest pluća te apneja. Danas uz navedene česte bolesti dišnog sustava sve je veća potreba za pregledom pulmologa zbog pojave virusa COVID-19 i potencijalnih posljedica koje on ostavlja na dišni sustav. Pokazalo se da infekcija COVID-19 ostavlja traga na više organskih sustava i potencijalno uzrokuje trajna oštećenja pluća. Istraživanja pokazuju trajanje simptoma poput kratkoće daha i poteškoća u disanju i nekoliko mjeseci do godine dana nakon preboljene bolesti bez obzira na normalne rezultate CT-a. Uzrok je najvjerojatnije oštećenje na alveolarno-kapilarnoj razini gdje se odvija izmjena plinova kisika i ugljičnog dioksida te je posljedica nemogućnost unosa dovoljno kisika u krv što dovodi do kratkoće daha. Postoji li mogućnost oporavka nakon dužeg vremenskog razdoblja za sada nije poznato, a navedena istraživanja provedena su od 6 mjeseci do godine dana nakon preboljene infekcije.

Želite li sebi priuštiti adekvatnu brigu o vašem zdravlju i zdravlju vašeg dišnog sustava, vrhunsku profesionalnu pomoć možete potražiti u Poliklinici Matulić koja pruža široki spektar specijalističkih medicinskih usluga iz područja interne medicine, kirurgije, ortopedije, radiologije i brojnih drugih. Tim je nedavno dobio i novu stručnu suradnicu, doktoricu Tatjanu Ivčević, specijalista pulmologije, koja nudi usluge od specijalističkog pregleda do ultrazvuka pluća, spirometrije i vježbi disanja.

OCIJENI