Charter, Najam brodova - Grad

Charter, Najam brodova - Grad - okolica

XANAX d.o.o.
Zajednički obrt za poslovne djelatnosti i iznajmljivanje ALL BLUES,vl. Predrag Lovrinčević i Vesna Garofulić, Split
ARGOLA, zajednički obrt za turizam, prijevoz, iznajmljivanje i promidžbu, vl. Gajo Domić i Jerko Domić, Slatine, Put Porta 73
AS NAUTIKA d.o.o.
CETINA TOURS, sezonski obrt za turizam, vl. Tihana Mišerda, Borisa Papandopula 19, Split
CETINA TOURS, sezonski obrt za turizam, vl. Tihana Mišerda, Borisa Papandopula 19, Split
GAJA NAUTIKA d.o.o.
GF MARIS, obrt za usluge, vl. Vedrana Grgin Fonseca, Split, Ignjata Joba 16
GO SAIL, obrt za turističke usluge, vl. Igor Subotić, Split, Gajeva 20
JEDRILICA d.o.o.
KAŠTANJOLA, obrt za turizam, proizvodanju, trgovinu i usluge, vl. Miroslav Kožuh, Split, Šime Ljubića 19
LOGER NAUTIKA d.o.o.
NAVICULA d.o.o.
PASARELA, obrt za turističke usluge, vl. Ivana Vukšić, Kaštel Lukšić, F. Tuđmana 531
PLAVA KRILA d.o.o. u stečaju
RENT A BOAT DALMACIJA, obrt za iznajmljivanje, vl. Ante Varnica, Kaštel Lukšić, Put sv. Lovre 27
SPLIT ADRIA, obrt za usluge i ribarstvo vl. Boris Županović, Split, Tučepska ulica 6
STARI JEDRENJAK d.o.o.
TADE - TOURS, obrt za turizam, ribarstvo i ugostiteljstvo, vl. Tadenko Šeparović, Jurja Križanića 13, Split
VIRGINIA, obrt za ribarstvo i turizam, vl. Vinko Bojić, Split, Mihanovićeva 31
AZIMUT d.o.o.
BASINA d.o.o.
CARLSEN D.O.O.
ELSA NAUTIKA D.O.O.
HAMMERSCHMID d.o.o.
Izdvojeni pogon ALL BLUES
Izdvojeni pogon ALL BLUES
OBRT ZA IZNAJMLJIVANJE PLOVILA I USLUGE U NAUTICI, X - SAILING, vl. Ranka Ostojić, Ivana Rendića 20, Split
Obrt za usluge EOL - CHARTER vl. Biserka Ferić, Split, Pojišanska 25
PALAEMON d.o.o.
PIVALICA d.o.o.
Sezonski obrt za iznajmljivanje plovila NAVIS
STRENA, d.o.o.
ŠKUNER CHARTER d.o.o.
TOEPLITZER I MESSNER d.o.o.
TURISTIČKO UGOSTITELJSKI OBRT "ADRIATIC STAR CHARTER",MILODRAG DOBRONIĆ,SPLIT,IVANA GUNDULIĆA 26 A
YACHTSPED, d.o.o.