Geodezija, geotehnika - Hrvatska

GEO-LAND d.o.o.
GEO-LINEA d.o.o.
GEOMATIKA-SMOLČAK d.o.o.
GEOPRONEK d.o.o.
GEOSERVIS A.S. d.o.o.
GEO-TROGIR d.o.o.
NE-POK d. o. o.
NEXT LEVEL GEODEZIJA j.d.o.o.
PRAVAC
RELJEF d.o.o.
RIJEKAPROJEKT - GEOTEHNIČKO ISTRAŽIVANJE d. o. o.
RNK - GEOMOD d.o.o.
ŠULENTIĆ-LENART d.o.o.
"GEO-M"AGENCIJA za uknj.nekretnina i geod.poslove ,vl.ŽELJKO TUČEK,Hrženik 37,Krašić
GEO SALONA d.o.o.
GEO VODICE, obrt za geodetska vještačenja, vl. Pjer Sladoljev, Vodice, Dočine 2
GEODETSKA POSLOVNICAvl.Darko Dugić,D.Desinec 85 A, Jastrebarsko
GEODETSKA POSLOVNICAvl.Darko Dugić,D.Desinec 85 A, Jastrebarsko
Geodetski obrt, Ivan Magdić, Slunj, Strmac 1
neaktivna stranica
VERMIL j.d.o.o.
" MJERNIK" IZVOĐENJE GEODETSKO-KATASTARSKIH RADOVA, VL. ANTE KUTIJA, ZAGREB, POLJIČKA 8,
Daritom
GEO NODE d.o.o.
GEODETSKA POSLOVNICA NOVALJA
GEODETSKA POSLOVNICA POŽEGA
GEODETSKI INSTRUMENTI I PRIBOR- SERVIS I PRODAJA -GiB PRO d.o.o.
Geodigital studio d.o.o.
GEOigeo d.o.o.
GEOKOL d.o.o.
HUĐ PROJEKT d.o.o.
METIDA
Prodaja i servis geodetskih i građevinarskih instrumenata
S.B. Geomatics
TERRA CONSILIUM d.o.o.
Terratech
" GEODET " geodetsko premjeravanje, vl.Mensur Pehlivanović, Ruđera Boškovića 23, Split
" LUKŠA " - LASTOVO Obrt za geodetsku djelatnost i zemljene radove
"GEA - X" obrt za geodetsko premjeravanje
"GEOCENTAR" OBRT ZA GEDETSKE I KATASTARSKE POSLOVE, BORIS OSREČAK, ZAGREB
"GEODETSKA AGENCIJA - GEA"
"GEODETSKA POSLOVNICA"
"GEODETSKA POSLOVNICA" SALEM PIRAGIĆ, VL. SLAVENSKOGA 12
"GEODETSKA POSLOVNICA" VL. FRANJO GRDENIĆ, BELOVAR, PRIGORSKA 40
"GEODETSKA POSLOVNICA" vl. Franjo Pavleković, Zagreb, Učkina 48
"GEOMETRIX" Obrt za obavljanje geodetskih radova
"GEO-NOVA" GEODETSKO PREMJERAVANJE, VL. ŽELIMIR FEKONJA, ZAGREB, NODILOVA 3/I
"GEO-NOVA" GEODETSKO PREMJERAVANJE, VL. ŽELIMIR FEKONJA, ZAGREB, NODILOVA 3/I
"GPS" GEODETSKI RADOVI
"MARKO" - trgovina - MARKO DABO-PERANIĆ Novalja, Kralja Tomislava 10
ARGUS-MOD d.o.o
DEŠKIN d.o.o.
Fotografsko trgovački obrt "CARERA"
GEA, obrt Geodetska poslovnica, vl. Vuketić Nikola, Križevci, Ulica Petra Preradovića 4
GEO CENTAR d.o.o.
GEO sektor d.o.o.
GEOBIRO, OBRT ZA GEODETSKE USLUGE VL. ZDENKO STIPIĆ, ZAGREB, NOVOMAROFSKA 42
GEODET - BLAŽEVIĆ, vl. Milan Blažević, Požega, Županijska 3
GEODETSKA DJELATNOST - ĐURO JAKŠIĆ, GAREŠNICA
GEODETSKA DJELATNOST ANITA OŽBOLT, MATIJE GUPCA 17, RIJEKA
GEODETSKA IZMJERA "GEO-IZMJERA" vl. Ivan Komanović, Prilesje 24
GEODETSKA IZMJERA I ELEKTRONIČKA OBRADA PODATAKA, MJERNIK DAMIR OŠTREK, VARAŽDIN, IVANA MAŽURANIĆA 65.
GEODETSKA POSLOVNICA "GEOBIRO", VL. ZDENKO STIPIĆ, ZAGREB, MARJANOVIĆEV PRILAZ 6
GEODETSKI KLJUČ d.o.o.
GEODETSKI OBRT PRIZMA
Geodetski obrt, IZMJERA
GEODETSKI OBRT, MARIJAN BAJIĆ, ZAGREB, BRAĆE CVIJIĆA 30
Geodetski obrt, vl. Draško Vaštuka, Karlovac, Stjepana Seljana 21
GEODETSKI URED d.o.o.
GEODEZIJA LAH j.d.o.o.
GEO-FER d.o.o.
GEOID D.O.O. 'u likvidaciji'
GEO-LIMA, geodetska poslovnica, vl. Boris Jambrović, Zagreb, Svetoivanska 42
GEO-M.P. d.o.o.
GeoMatic d.o.o.
GEOMETAR d. o. o. u likvidaciji
GEO-MG, obrt za geodetsko premjeravanje vl. Milan Gomerčić, Otočac, Kralja Zvonimira 20/4,
GEO-MREŽA d.o.o.
GEOPROJEKT GLOBAL d.o.o.
GEOTEHNIČKI CENTAR JUKIĆ d.o.o.
GEOTEHNIKA - INŽENJERING d.o.o. u stečaju
GEOTEHNIKA d.o.o.
GEOTEHNIKA d.o.o.
GeoTop d.o.o.
GEO-VRTARIĆ d.o.o.
GRANICA d.o.o.
GZ-Geodeta d.o.o.
INFINITUM ENGINEERING j.d.o.o
KARSTpro d.o.o.
KOORDINATA d.o.o.
LONČAR - GEODETSKI OBRT
M.S. PROJEKT j.d.o.o.
MIJO PENDO - URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE
MINEX-GEOTEHNIKA j.d.o.o.
NIVELETA d. o. o.
NIVELMAN j.d.o.o.
Obrt za geodetske poslove, poslovanje nekretninama i informatičke usluge GEO SERVIS
Obrt za geodetske poslove, poslovanje nekretninama i informatičke usluge GEO SERVIS, vl. Mišević Marko, Poljičkih knezova 24, Podstrana
OBRT ZA GEODETSKO PREMJERAVANJE
OBRT ZA GEOTEHNIČKO ISTRAŽNE RADOVE
Obrt za pružanje geodetskih usluga "BIOČIĆ" Trogir, Balancane 8
PLAN, obrt za geodetske usluge,vl.Marko Mihaljević, Sinj -
PRAGMA d.o.o.
PRIVATNI GEODETA, Stjepan Mlinarević, Duga Resa
PRO HENI d.o.o.
SOBOSLIKARSKI OBRT - vl. Sanjin Beg, Rab, Barbat 353 a
TERRA MODUM j.d.o.o.
URED OVLAŠTENOG INŽ.GEODEZIJE VL. ZORAN MARČEC
USLUŽNI OBRT "AREA-GEODETSKA POSLOVNICA"
ZLATKO GLOC ING.GEOD.OVLAŠTENI INŽ.GEODEZIJE,URED OVLAŠTENOG INŽ