Geodezija, geotehnika - Hrvatska

GEOCUKOR d.o.o.
GEODATA
GEODETSKI URED HULJEV
GEODETSKI ZAVOD RIJEKA, D.D.
GEODINAMIKA j.d.o.o.
GEODOM d. o. o.
GEOFIZIKA D.D. ZA GEOFIZIČKA ISTRAŽIVANJA
GEOID d.o.o. - GEOID VARAŽDIN - Podružnica Varaždin 001
GEOID D.O.O. 'u likvidaciji'
GEOING SPLIT, GEODETSKE USLUGE
GEO-INŽENJERING
GEO-INŽENJERING d.o.o.
GEOIZMJERA, GEODETSKE USLUGE
GeoKOM d.o.o.
GEOKONZALTING
GEO-LAB
GEOLAB. D.O.O.
GEO-LABOR j.d.o.o.
GEO-LINE d.o.o.
GEO-M.P. d.o.o.
GEOS 91 d.o.o.
GEOSFERA
GEO-SFERA d.o.o.
GEO-TEO
GITA d.o.o. u stečaju
GRASA
HRVATSKI GEOLOŠKI INSTITUT
Interijer-stil
KIPREGEL d.o.o.
KUČINIĆ d. o. o.
LAH NINOSLAV, URED OVLAŠTENOG INŽENJERAGEODEZIJE
LBS
MARVISS USLUGE, d. o. o.
MILIMETAR d.o.o.
NE-POK d. o. o.
NEXT LEVEL GEODEZIJA j.d.o.o.
NI-AL d.o.o.
PETAK, d.o.o.
PRAVAC
SIDEROS d.o.o.
UDRUGA GEODETA ZADARSKE ŽUPANIJE
ZAVOD ZA FOTOGRAMETRIJU D.D. ZA PROJEKTIRANJE I IZ
" GEO-LAND" OBRT ZA GEODETSKE POSLOVE ,NADZOR I PROMET NEKRETNINAMA vl.Ivan Lončarić,Jastrebarsko,B.J.Jelačića 80
"MIROSLAV BANOVEC" GEODETSKO PREMJERAVANJE, VL. MIROSLAV BANOVEC, MAKARSKA, ANTE STARČEVIĆA 32-PTC SV NIKOLA(NIVO"D"BR.24)
GEOAGRAM d.o.o.
GEODETSKI MJERAČ d.o.o.
Geodetski obrt, Ivan Magdić, Slunj, Strmac 1
GEODINARIKA d.o.o.
GEOMONT d.o.o.
GEOVOD d.o.o.
HRVATSKA UDRUGA BIVŠIH STUDENATA I PRIJATELJA GEODETSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA - UDRUGA GEODETSKO-GEOINFORMATIČKE STRUKE
KVADRAT, OBRT ZA GEODETSKE POSLOVE, VL. ILIJA GAZILJ, ZAGREB, FALLEROVO ŠETALIŠTE 22
neaktivna stranica
OKOLIŠ d.o.o.
STUDIO L., d.o.o.
Udruga geodeta Bjelovarsko-Bilogorske županije
UDRUGA GEODETA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
ZEMLJOMJERNIK geodetska djelatnost, vl. Katica Knežević, Osijek, Županijska 8/I
ZEMLJOMJERNIK, obrt za geodetsku djelatnost, vl. Katica Knežević, Osijek, Županijska 34
" MJERNIK" IZVOĐENJE GEODETSKO-KATASTARSKIH RADOVA, VL. ANTE KUTIJA, ZAGREB, POLJIČKA 8,
Ambitus d.o.o.
ARHITEKTURA I GEODEZIJA "GEO-MASIV"
Daritom
GEODETSKI INSTRUMENTI I PRIBOR- SERVIS I PRODAJA -GiB PRO d.o.o.
GEODEZIJA OBZORJE
HUĐ PROJEKT d.o.o.
METIDA
TERESTIKA d.o.o.
TERRA CONSILIUM d.o.o.
Terratech
" GEODET " geodetsko premjeravanje, vl.Mensur Pehlivanović, Ruđera Boškovića 23, Split
"GEA - X" obrt za geodetsko premjeravanje
"GEODETSKA AGENCIJA - GEA"
"GEODETSKA POSLOVNICA"
"GEODETSKA POSLOVNICA" VL. FRANJO GRDENIĆ, BELOVAR, PRIGORSKA 40
"GEODETSKA POSLOVNICA" vl. Franjo Pavleković, Zagreb, Učkina 48
"GEOMETRIX" Obrt za obavljanje geodetskih radova
"GEO-NOVA" GEODETSKO PREMJERAVANJE, VL. ŽELIMIR FEKONJA, ZAGREB, NODILOVA 3/I
"GEO-NOVA" GEODETSKO PREMJERAVANJE, VL. ŽELIMIR FEKONJA, ZAGREB, NODILOVA 3/I
"GPS" GEODETSKI RADOVI
BILIĆ GEO d.o.o.
BITAK d.o.o.
DISTOMAT d. o. o.
EURO DISTOMAT d.o.o.
GE.T.ING.-ZAGREB d.o.o.
GEA, obrt Geodetska poslovnica, vl. Vuketić Nikola, Križevci, Ulica Petra Preradovića 4
GE-KON d.o.o. - u likvidaciji
GEO 7. d.o.o.
GEO BIRO - STOJANOVIĆ d.o.o.
GEO CENTAR d.o.o.
GEO DS d.o.o.
GEO FILIPOVIĆ d.o.o.
GEO VELEBIT d.o.o.
GEO VIRTUS d.o.o.
GEOADRIA d.o.o.
GEOBIRO, OBRT ZA GEODETSKE USLUGE VL. ZDENKO STIPIĆ, ZAGREB, NOVOMAROFSKA 42
GEOBIRO-STOJANOVIĆ d.o.o.
GEODAL d.o.o.
GEODATA, d. o. o.
GEODEKS d.o.o.
GEODET - BLAŽEVIĆ, vl. Milan Blažević, Požega, Županijska 3
GEODETSKA IZMJERA "GEO-IZMJERA" vl. Ivan Komanović, Prilesje 24
GEODETSKA IZMJERA I ELEKTRONIČKA OBRADA PODATAKA, MJERNIK DAMIR OŠTREK, VARAŽDIN, IVANA MAŽURANIĆA 65.
GEODETSKA POSLOVNICA "GEOBIRO", VL. ZDENKO STIPIĆ, ZAGREB, MARJANOVIĆEV PRILAZ 6
GEODETSKI KLJUČ d.o.o.
GEODETSKI OBRT PRIZMA
Geodetski obrt, IZMJERA
GEODETSKI OBRT, MARIJAN BAJIĆ, ZAGREB, BRAĆE CVIJIĆA 30
Geodetski obrt, vl. Draško Vaštuka, Karlovac, Stjepana Seljana 21
GEODETSKI URED d.o.o.
GEODEZIJA LAH j.d.o.o.
GEO-EKO
GEOEXPERT-GTB
GEO-FIGURANT j.d.o.o.
GEO-J.Z. d.o.o.
GEOKOMERC, d.o.o.
GEOKONZALTING, d. o. o.
GEOKOTA, d.o.o.
GEO-LIMA, geodetska poslovnica, vl. Boris Jambrović, Zagreb, Svetoivanska 42
GeoMatic d.o.o.
GEOMATIKA d.o.o.
GEOMETAR d. o. o. u likvidaciji
GEOMETAR d.o.o.
GeoMetro j.d.o.o.
GEO-MREŽA d.o.o.
GEOTEHNIKA d.o.o.
GIS - SAT d. o. o.
HGI
IGGB-Inženjerski geodetsko građevinski biro d.o.o.
ILIČIĆ d.o.o.
INCOM d.o.o.
JOMETAR D.O.O. U LIKVIDACIJI
KAT d.o.o.
KAT-prvi d.o.o.
KOORDINATA d.o.o.
LONČAR - GEODETSKI OBRT
MGV d.o.o.
MIJO PENDO - URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE
MJERILO d.o.o.
MJERNIK - SPLIT, d.o.o. - u likvidaciji
NEKRETNINE GEODET d.o.o.
NIVELMAN j.d.o.o.
Obrt za geodetske poslove, poslovanje nekretninama i informatičke usluge GEO SERVIS
Obrt za geodetske poslove, poslovanje nekretninama i informatičke usluge GEO SERVIS, vl. Mišević Marko, Poljičkih knezova 24, Podstrana
OBRT ZA GEODETSKO PREMJERAVANJE
Obrt za pružanje geodetskih usluga "BIOČIĆ" Trogir, Balancane 8
PLAN, obrt za geodetske usluge,vl.Marko Mihaljević, Sinj -
PRIVATNI GEODETA, Stjepan Mlinarević, Duga Resa
S. MIHAEL d.o.o.
SCAR PROJECT j.d.o.o.
SOBOSLIKARSKI OBRT - vl. Sanjin Beg, Rab, Barbat 353 a
TERRA MODUM j.d.o.o.
URED OVLAŠTENOG INŽ.GEODEZIJE VL. ZORAN MARČEC
VITEZ-CONZULTING D.O.O.
ZLATKO GLOC ING.GEOD.OVLAŠTENI INŽ.GEODEZIJE,URED OVLAŠTENOG INŽ