OCIJENI

Otorinolaringologija

Objavljeno: 11.6.2019. 11:42

Otorinolaringološke preglede u poliklinici Falcon Peregrin radi dr Ivana Kurtović, specijalist otorinolaringolog i kirurg glave i vrata, te dr Robert Tafra; specijalist otorinolaringolog i kirurg glave i vrata.

Uz specijalističke preglede možete obaviti pregled sluha tonalnom audiometrijom slušalicama u 'tihoj sobi'. Ispituje se zračna i koštana provodljivost. Ispitivanje se provodi na nekoliko frekvencija, od niskih do visokih tonova. Dobivene točke se spajaju i tako se dobiva grafički prikaz praga sluha - audiogram.

Kod nas možete napraviti i timpanometriju - pretragu koja nije metoda mjerenja sluha, nego govori o tlaku u srednjem uhu i njegovoj podatljivosti (elastičnost sistema bubnjić - slušne koščice). Pogodna je i za malu djecu jer nije potrebna suradnja. U uho se postavlja sondica koja u sebi ima tri kanala: minijaturni zvučnik, mikrofon za snimanje vraćenog/reflektiranog zvuka i kanal kojim se mijenja tlak u zvukovodu s mjeračem. Pretragom dobijemo timpanogram - krivulju koja pokazuje koliko se zvuka koji je pušten u zvukovod odbilo o bubnjić i vratilo u mikrofon.
Ako postoji rupica na bubnjiću, timpanometrija se ne može izvesti.

Od ultrazvučnih pretraga možete se naručiti za utrazvuk štitnjače i vrata te čvorova na vratu.

OCIJENI