OCIJENI

Neurologija i psihijatrija

Objavljeno: 11.6.2019. 11:45

U neurologiju se ubraja sljedeće - specijalistički neurološki pregledi odraslih te elektromioneurografija (EMNG) ruku i nogu koje radi iskusan neurolog prof.dr.sc. Veselin Vrebalov-Cindro.
EMNG je dijagnostički postupak kojim se procjenjuje funkcija perifernog živčanog sustava, a uključuje aktivnosti mišića i živaca koji njima upravljaju.

U psihijatrijskom dijelu nudimo preglede psihijatra te psihologa, psihoterapiju, psihosocijalni tretman, savjetovanje, rješavanje rizičnih ponašanja (droga, alkohol, kocka, pušenje...).

Za sva dodatna pitanja i informacije stojimo Vam na raspolaganju putem telefona 021/745-667. 

OCIJENI